TandartsPraktijk nr. 4, 2019

  Mindf*cks met composiet | De endokroon: think inside the box | Verrassende palatumzwellingen | Retentie voor het leven | De traumatisch diepe beet: schier hopeloos of schijnbaar hopeloos? | Het effect van glasvezelversterking | TP Kennistoets 2019-4 Apexresectie

  Tegenstrijdig beleid

  Kortgeleden was het Wereld Mondgezondheidsdag. Het thema was: een gezond gebit zorgt voor een gezond lichaam.

  Reacties van lezers

  In ‘De pulpotomie’ (TP april 2019, nr. 3) wordt een voorkeur uitgesproken voor ‘Gewoon gaaf’. Daarbij wordt verwezen naar een artikel van Van Palenstein Helderman e.a. (NTvT, 2015).

  Verrassende palatumzwellingen

  Afwijkingen van het palatum zijn relatief zeldzaam, kunnen van zeer uitlopende aard zijn en zijn soms lastig te diagnostiseren. In deze bijdrage worden drie patiënten met een palatumzwelling besproken, bij wie er om verschillende redenen sprake is van een of meer opvallende aspecten.

  Intervisie

  Intervisie met collega’s is een krachtige manier om stil te staan bij vraagstukken in ons werk en die met anderen te delen. Dit artikel gaat in op de wijze waarop intervisie het meeste effect kan scoren en kan bijdragen aan de kwaliteit van tandheelkundige zorg.

  De endokroon: think inside the box

  ‘Tandarts, wat nu?’ Het is een vraag die ons maar al te bekend in de oren klinkt wanneer een element, dikwijls onverwacht, overgaat naar de volgende stap in de restauratieve cyclus. Een moment van transitie die echter verre van een heuglijke gebeurtenis is.

  Retentie voor het leven

  Op implantaten kun je verschillende soorten prothetische voorzieningen maken, zoals kronen of bruggen, maar ook partiële en volledige protheses. Tussen het implantaat en de prothetische voorziening zit altijd een verbindingsabutment. Bij het vervaardigen van suprastructuren worden al jarenlang allerlei abutmentvormen toegepast.

  X-puzzel #22

  Deze keer willen we u een echt röntgenraadsel voorleggen. De opname werd gemaakt bij een meisje van 7,5 jaar oud. Er zijn geen relevante medische bijzonderheden; ook zijn er volgens de tandheelkundige anamnese geen ingrepen geweest.

  Boeken

  De belangstelling voor het gebruik van nanotechnologie in de tandheelkunde neemt toe. Nanomaterialen kunnen de natuurlijke weefsels nabootsen en met behulp van nanotechnologie kunnen optimale biologische, fysische en mechanische eigenschappen gerealiseerd worden.

  De traumatisch diepe beet: schier hopeloos of schijnbaar hopeloos? + TP Kennistoets

  De diagnostiek en behandeling van mensen met een traumatisch diepe beet hoort thuis binnen een multidisciplinair samenwerkingsverband. In deze bijdrage staan een orthodontist en een gnatholoog stil bij ogenschijnlijk hopeloze problemen waarvoor eenzelfde behandelaanpak kan leiden naar een stabiel eindresultaat.

  Collum mandibulae-fracturen: open versus gesloten behandeling

  Bij een aangezichtstrauma is het collum mandibulae in een substantieel percentage van de gevallen gebroken. Over de optimale behandeling van een fractuur van het collum mandibulae bestaat nog altijd veel discussie.

  Het effect van glasvezelversterking

  Is er bij het gebruik van glasvezelversterking een gunstig effect vast te stellen op de fractuurweerstand en het faalgedrag van sterk verzwakte elementen? En kan de combinatie van een glasvezelstift in het wortelkanaal met glasvezelversterking in de klinische kroon een uitkomst bieden?

  Nascholing met de wind in de zeilen

  Ron Versteeg en Marcel Kruger zijn allebei tandarts met een grote liefde voor het vak, maar ook voor het verbinden van vakgenoten om hun kennis up-to-date te houden.

  Vuurgevecht bij de O.K. Corral

  Verreweg de beroemdste tandarts aller tijden was Doc Holliday. Een op waargebeurde feiten gebaseerde roman vertelt waarom.

  X-puzzel #22 – bevindingen

  In TP 4-2019 van mei 2019 zag u de solo-opname van een 7,5-jarig meisje. Haar anamnese toonde geen relevante medische bijzonderheden en er zijn volgens de tandheelkundige anamnese ook geen ingrepen geweest.

  Mindf*cks met composiet

  Diverse casussen waarin composiet is gebruikt om bepaalde optische illusies te creëren. De nadruk ligt niet op het exact kopiëren van een element, maar op de vormgeving van de restauratie. Hierdoor kunnen ingrepen gemaskeerd worden.