TandartsPraktijk nr. 4, 2016

  De indextechniek | Minimaal invasieve behandeling van gebitsslijtage | Angle klasse II-afwijking: verwijs op tijd! | Autotransplantatie: hopeless is not useless | Partieel beslijpen is optimaal non-invasief | Witte raven | De 3D Click Guide

  Het tandheelkundig verenigingslandschap

  Wist u dat in Nederland 23 wetenschappelijke verenigingen zich buigen over het wel en wee van de mond? Dat de Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT) met stichtingsjaar 1904 de oudste van het hele stel is?

  De indextechniek

  Naast traditionele tandziekten als cariës en parodontitis ziet de tandarts van nu steeds vaker patiënten met gebitsslijtage. In deze casus is rekening gehouden met bio-economische principes waardoor de biologische en de financiële prijs relatief beperkt zijn gehouden.

  Angle klasse II-afwijking: verwijs op tijd!

  Een 13-jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts met een grote overbeet en een diepe beet. Hij wil graag een oplossing voor dit probleem, maar vreest dat zij te vroeg wordt verwezen omdat nog niet alle melkelementen zijn gewisseld.

  Autotransplantatie: hopeless is not useless

  De aanwezigheid van een geïmpacteerde 15 gaf ons bij dit patiëntje de mogelijkheid dat element te transplanteren naar de positie van de niet-aangelegde 31/41 en het cosmetisch te transformeren tot een natuurlijk ogende 31 en 41.

  Partieel beslijpen is optimaal non-invasief

  Als een of meerdere gebitselementen verloren gaan, ontstaat een diasteem. Vaak wenst de patiënt dit te sluiten. Een van de oplossingen is het vervaardigen van een brugconstructie met partieel beslepen pijlerelementen.

  Witte raven

  ‘Prove yourself wrong as quickly as possible.’ Dat is volgens de kwantumfysicus en Nobelprijswinnaar Richard Feynman het eerste wat een onderzoeker moet doen als hij een idee krijgt. Zoeken naar de witte raaf. Dat is de opdracht.

  De 3D Click Guide

  Steeds meer tandartsen en kaakchirurgen passen implantologie toe als onderdeel van het totale behandelplan. De 3D Click Guide is een analoog ‘in-office’ systeem dat ontwikkeld is in de Verenigde Staten waarmee in 30 minuten in huis een boorsjabloon vervaardigd kan worden.

  Reacties van lezers

  In TP van november 2015 schrijft tandarts René Gruythuysen dat 'Gewoon Gaaf' (effectieve preventieve mondzorgverlening aan kinderen), een combinatie zou zijn van NOCTP en NRC en gepromoot door Ivoren Kruis. Het Ivoren Kruis wil dit graag corrigeren.

  Een patiënt met een pacemaker

  In de tandartspraktijk wordt gebruikgemaakt van allerlei apparatuur die potentieel als bron kan fungeren van lichte of matige elektromagnetische velden. Dit artikel bespreekt de mogelijke invloeden van tandheelkundige apparatuur op pacemakers.

  Antrumperforatie: een nieuwe behandeling

  Susan Visscher, afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie van het UMC Groningen, heeft onderzoek gedaan naar een alternatieve behandelstrategie voor antrumperforaties die door een algemeen praktiserend tandarts zelf uitgevoerd zou kunnen worden.

  Eén zaak, meerdere visies

  Is de mandibula van het embryologisch begin af aan één bot of is onze onderkaak oorspronkelijk opgebouwd uit twee botdelen die zich in de moederschoot samenvoegen? Bestudering van de anatomische mandibula biedt niet het gewenste uitsluitsel.

  De tanden van de doden van Pompeï

  De skeletten van de slachtoffers van de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius in het jaar 79 zitten al ruim een eeuw in poppen van gips geconserveerd. Maar dankzij CT-scans zijn hun gebitselementen nu zichtbaar geworden.

  Een blijvend dilemma

  Twee vragen in twee opeenvolgende dagen!