TandartsPraktijk nr. 3, 2016

  Orale kinesiologie | Een zeldzaam functioneel probleem | Een dubbele dubbele tand | Cofferdam tips & tricks | Zwarte verkleuringen in het kindergebit | Over legionella in de praktijk | Oppervlaktemodificaties voor titanium implantaten

  Voorkomen is beter

  De eerste richtlijnen zijn verschenen en ze gaan over ‘diagnostiek, preventie en behandeling van peri-implantaire infecties’. De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie heeft ze naar de leden gestuurd.

  Een zeldzaam functioneel probleem

  In het geval van deze casus werd de expertise van een orthodontist en een kaakchirurg ingeroepen. Uiteindelijk vormde een non-invasieve restauratieve aanpak de oplossing voor dit zeldzame probleem.

  Reacties van lezers

  Kerstpuzzel TP 1, januari/februari 2016.

  Rode Stier en Dauw uit de Bergen

  ‘Net op tijd.’ Met deze woorden plofte een studentikoos type op de bank tegenover mij in de trein en nam meteen een hap uit zijn broodje met kruidig ruikend beleg.

  ‘Ik heb gehoord dat …’

  Bij deze Feedback Post betrek ik ook een vergelijkbare vraag uit 2013. Vraag 1 werd gesteld door een tandarts. Vraag 2 was afkomstig van een mondhygiënist.

  Over legionella in de praktijk

  Hoe stel je de waterkwaliteit vast en welke maatregelen zijn zinnig? Wat kunt u zelf doen om dit te monitoren en wanneer is hulp van buiten nodig? Een poging om helder over water te zijn.

  Oppervlaktemodificaties voor titanium implantaten

  Patiënten vragen steeds vaker om minimaal invasieve chirurgische ingrepen met een zo kort mogelijke herstelperiode. De ontwikkeling van op maat gemaakte implantaatoppervlakken is daarom cruciaal om het proces van botvorming rond het implantaat te kunnen sturen en versnellen.

  De omgekeerde wereld

  De uitspraak van een rechter heeft het aureool van een weloverwogen oordeel dat een zaak tot een oplossing brengt. Door de gerechtelijke dwalingen die met een zekere regelmaat de pers halen, is dit aureool aangetast: ook rechters maken fouten. Ditzelfde geldt voor tuchtrechters.

  De tandarts en Anne Frank

  Er was wel wrijving tussen de ondergedoken mensen in het Achterhuis, niet in het minst tussen Anne Frank en tandarts Fritz Pfeffer. Maar het was ook handig – en soms grappig – dat daar een tandarts aanwezig was.

  Een dubbele dubbele tand

  Een 10-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts met een dubbeltand ter plaatse van de 21. Hij wil graag een oplossing voor zijn esthetische probleem.

  Cofferdam tips & tricks

  In 1864 wordt rubberdam in de tandheelkunde geïntroduceerd. Patiënten geven zelfs de voorkeur aan behandeling met cofferdam. Desondanks blijft het gebruik van cofferdam in de praktijk beperkt. Kortom, tijd voor verandering!

  Zwarte verkleuringen in het kindergebit

  Sommige (zwarte) verkleuringen in tanden of kiezen vormen een esthetisch probleem. Wat is het en wat kan eraan gedaan worden?

  Eigen kroon als tijdelijke directe restauratie op implantaat

  Ideaal voor het behoud van de zachte-weefselarchitectuur na extractie van een element dat vervangen wordt door een implantaat, is directe plaatsing van een tijdelijke voorziening daarop. De meest natuurlijke en fraaiste noodkroon: de zojuist geëxtraheerde kroon van de patiënt.