TandartsPraktijk nr. 2, 2019

  Sinusbodemelevatie via crestale opening | Een tandje bijzetten met homeopathie | Vervaardiging 4-delige etsbrug | Een Klasse II-1, diepe beet en spacing in de ok | Digitale tandtechniek in eigen praktijk (2) | Motivational interviewing en kindbelang | TP Kennistoets 2019-2 Zilverdiaminefluoride

  Met elkaar of tegen elkaar?

  Enkele weken geleden heeft zorgverzekeraar VGZ via de media gecommuniceerd dat zij voortaan zelf implantaten centraal gaat inkopen. Tandartsen zouden te hoge kosten berekenen voor de inkoopprijzen van de implantaten.

  Sinusbodemelevatie via crestale opening + TP Kennistoets

  Ten behoeve van implantatie kan het nodig zijn de kaak te verbreden of te verhogen. Door pneumatisatie van de sinus maxillaris kan vooral in de zijdelingse delen van de bovenkaak een kaakholte-ophoging noodzakelijk zijn om de implantaten in voldoende hoog bot te kunnen plaatsen.

  X-puzzel #20

  Bij een 54-jarige dame met donkere huidskleur wordt in verband met parodontale diagnostiek een volledige röntgenstatus gemaakt. Haar medische anamnese is niet belast; er is geen sprake van medicijngebruik.

  Een tandje bijzetten met homeopathie

  Homeopathie neemt zowel heden ten dage als ten tijde van het ontstaan van de geneeswijze een plaats in. Zijn er ook homeopathische middelen die van nut kunnen zijn binnen de tandheelkunde?

  Vervaardiging 4-delige etsbrug (2)

  In het vorige nummer van TP presenteerden we de casus van een 60-jarige patiënt met esthetische en functionele klachten met betrekking tot haar onderfront. In deel 2 lichten we de vervaardiging en plaatsing van de etsbrug toe.

  Een Klasse II-1, diepe beet en spacing in de ok

  Een 13-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij veel diastemen heeft in het onderfront. De tweede wisselfase is voltooid. Hij vindt zijn gebit niet echt mooi vanwege de stand van zijn ondertanden.

  Digitale tandtechniek in eigen praktijk (2)

  De tandheelkunde wordt steeds digitaler. Indirect restaureren gaat vaak hand in hand met de implantologie en ook daar is soms behoefte aan ‘direct beschikbare’ restauraties.

  Ook perfectionist in doedelzakspelen

  Tandarts-onderzoeker Marco Gresnigt (Centrum voor tandheelkunde en mondzorgkunde UMC Groningen/CBT Martini Ziekenhuis Groningen) is een liefhebber van de typisch Schotse doedelzak.

  Michelangelo en de mesiodens

  Bij verschillende figuren op de schilderijen van Michelangelo en een standbeeld van zijn hand is een extra snijtand in het midden van de bovenkaak te onderscheiden. Waarom voegde hij dit element toe?

  Tumorinvasie in de mandibula

  Momenteel is de vrij gevasculariseerde fibulalap de standaard voor reconstructie van continuïteitsdefecten van de mandibula. Op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van het UMC-U is veel ervaring opgedaan met kaakreconstructies.

  SDF en het kindbelang

  In het recente februarinummer stond een artikel van Dien Gambon over zilverdiaminefluoride (SDF). Belangrijk is dat daarin werd vermeld dat SDF niet altijd nodig is om het cariësproces te stoppen.

  De fractuursterkte van lithiumdisilicaat facings

  In deze studie wordt het in vitro effect van de ‘immediate dental sealing’ (IDS) en de ‘delayed dental sealing’ (DDS) op de fractuursterkte van lithiumdisilicaat facings geëvalueerd. De cervicale outline van de preparaties eindigde in het dentine.

  Bijzondere tandvlees- en slijmvlieszwellingen

  Onschuldig ogende zwellingen of verdikkingen van het tandvlees, het mondslijmvlies of de tong kunnen een uiting zijn van vaak erfelijke syndromen. Bij veel van deze syndromen is er een sterk verhoogde kans op het kwaadaardig worden van dergelijke zwellingen.

  KennisVRAAG Zilverdiaminefluoride TP Kennistoets 2019-2 | Test uw kennis

  In de vorige editie van TandartsPraktijk heeft u het artikel Zilverdiaminefluoride: 10 tinten grijs kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met deze voorbeeldvraag.

  Motivational interviewing en kindbelang

  In gesprek gaan met de ander vraagt de nodige openheid, moed en inzet.’ Dat schreef Carry Gresnigt in haar syllabus over motivational interviewing. Op 7 februari kwam na een kort ziekbed een einde aan Carry’s leven.

  X-puzzel #20 – bevindingen

  In het maartnummer van TP toonden we u intraorale opnamen van een middelbare dame zonder belastende medische anamnese. Zij had geen klachten, maar apicaal van de 46/47 was een toevalsbevinding te zien. We stelden u drie vragen.