TandartsPraktijk nr. 10, 2019

  Externe cervicale resorptie: element altijd verloren? | Teflontips | Verbreding van de bovenkaak | Maatwerk | Gratis cariës bij fruitspeen? | Tooth wear, Prevalence and Occlusal factors | TP Kennistoets 2019-10 Externe cervicale resorptie

  Externe cervicale resorptie: element altijd verloren? + TP Kennistoets

  Door (licht) trauma of orthodontische behandeling kan externe cervicale resorptie optreden. Soms wordt te snel tot extractie overgegaan. Terwijl deze elementen met een chirurgisch-restauratieve behandeling in één zitting behandeld en behouden kunnen worden.

  Wat is úw motivatie?

  Voor u ligt de laatste TP van 2019, verschenen in een van de drukste periodes van het jaar die veelal niet alleen allerlei privéverplichtingen met zich meebrengen, maar ook beroepsmatig een drukke agenda kennen.

  Teflontips | De veelzijdigheid van teflon in de restauratieve tandheelkunde

  Teflon wordt in de tandheelkunde vooral gebruikt voor het afdekken van het schroefgat bij een implantaat voordat de (definitieve) kroon gecementeerd wordt. Maar teflon is veel breder te gebruiken. In dit artikel een aantal tips uit eigen ervaring.

  Kinderzahnheilkunde – Grundlagen für die tägliche Praxis

  Een nieuw boek over kindertandheelkunde. In de inleiding van deze uitgave maakt de auteur duidelijk dat haar boek een opstapje is voor collega’s die voor het eerst kinderen gaan behandelen. Het vormt daarvoor een basis en geeft inzicht in de verschillende aspecten en behandelmogelijkheden.

  Een 4-delige etsbrug | Keramiek in optima forma

  De patiënt in deze casus draagt al jarenlang een partiële plaatprothese om de missende 11 en 21 te vervangen. Uiteindelijk wordt in nauwe samenwerking met het tandtechnisch laboratorium gekozen voor het maken van een etsbrug. Door de toenemende ervaring met lithiumdisilicaat durfden we een 4-delige etsbrug van dit materiaal te maken.

  Verbreding van de bovenkaak met minischroeven

  Bij volwassen patiënten met een te smalle tandboog in de bovenkaak is een chirurgisch ondersteunde expansie van de bovenkaak vooralsnog destandaardbehandeling om de bovenkaak skeletaal te verbreden. Een recent ontwikkelde techniek maakt het mogelijk om deze skeletale verbreding te bereiken zonder chirurgie.

  Babyboomers

  ‘Babyboomers’, zo duidt men de generatie aan die grofweg geboren is tussen 1945 en 1955. Als ‘progressief denkend’ zette die zich sterk af tegen hun ouders. De verbeelding kwam aan de macht en zo werd de seksuele revolutie, de ontzuiling en de ontkerkelijking in gang gezet.

  Maatwerk | Niet te oud voor een ‘beugel’

  Een 66-jarige vrouw wordt verwezen met het verzoek om een behandelplan te maken en uit te voeren zodat haar behoefte om meer kauwfunctie kan worden gerealiseerd. Verwijzer ziet dat een goede frontrelatie waarschijnlijk alleen gerealiseerd kan worden wanneer door meer disciplines wordt samengewerkt.

  X-puzzel #28 | Vier vragen aan u

  Bij een meisje van 12 jaar en 5 maanden was op een panorama- opname, gemaakt in het kader van een orthodontische behandeling, een toevalsbevinding te zien.

  Net als in de film

  Iedereen die de film Marathon man heeft gezien, herinnert zich de gruwelscène waarin Laurence Olivier tekeergaat in het gebit van Dustin Hoffman. Bioloog Henk Brand, werkzaam bij ACTA, heeft honderden films verzameld en gezien waarin een tandarts een rol speelt.

  Gratis cariës bij de fruitspeen?! | De noodzaak van preventie

  In deze tijd, waarin het gemak de mens dient, is er niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk sprake van ‘het nieuwe consumeren’. Dat kan zelfs bij de allerkleinsten beginnen met de introductie van de fresh food feeders, de fruitspeen en het sabbelzakje: lekker en gezond? Wat weet u van de fruitspeen en het sabbelzakje?

  De injectiespuit

  In 1846 werd door een tandarts de eerste pijnloze extractie verricht, dankzij de algehele narcose met behulp van etherdamp. Maar was er eenalternatief middel dat alleen een plaatselijke verdoving kon bewerkstelligen? En hoe zou dat toegediend moeten worden?

  KennisVRAAG Externe cervicale resorptie TP Kennistoets 2019-10 | Test uw kennis

  In TandartsPraktijk 10-2019 heeft u het artikel Externe cervicale resorptie: element altijd verloren? kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met deze voorbeeldvraag.

  X-puzzel #28 – bevindingen

  In het decembernummer van TP presenteerden we op pagina 36 een meisje van 12 jaar en 5 maanden bij wie we op de panorama-opname een toevalsbevinding aantroffen: een radiolucentie in de regio van 35/36 periapicaal.

  Tooth wear, prevalence and occlusal factors

  Komt gebitsslijtage nu vaker voor dan vroeger? En welke factoren in de beet hebben nu invloed op de progressie van slijtage? Hierover gaat het proefschrift van Arie van ’t Spijker dat op 11 april werd verdedigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

  TP Kennistoets 2019-10 Externe cervicale resorptie

  Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.

  TP Eindejaarstoets 2019 | Test uw kennis!

  De TP Eindejaarstoets bestaat uit 10 vragen uit eerder verschenen TP Kennistoetsen 2019. Hoe meer toetsen u maakt, hoe groter de kans op een goed resultaat bij de TP Eindejaarstoets!