TandartsPraktijk nr. 10, 2017

  Goedaardige odontogene tumoren | Faciale feminisatie | 30 jaar medische vragen en antwoorden | Teamgeest tussen arts en tandarts model van de toekomst | De Gum Irrigator bij peri-implantitis | TP Kennistoets december 2017

  Advies gevraagd

  In januari 2017 meldt deze verder gezonde jonge vrouw (17 jaar) zich met pijn in de regio 36 bij de tandarts.

  Dank je wel, Luzi!

  In 1986 werd prof.dr. Luzi Abraham-Inpijn door een ACTA-collega gevraagd naar haar mening over een medisch probleem. Ze gaf niet alleen antwoord, maar verstrekte ook meer informatie over de aandoening en gaf advies hoe het beste te handelen.

  Een brug te ver?

  Bij een ontbrekend onderfront wordt regelmatig gevraagd om een voorziening te bedenken die niet uitneembaar is, zonder implantaten te moeten plaatsen en waarbij weinig tot geen tandvlees opgeofferd wordt.

  Een parodontaal probleem

  In de casus van TP oktober ging het om een 47-jarige vrouw die nieuw patiënt is in uw praktijk. Zij heeft geen klachten.

  Faciale feminisatie: het belang van het aangezicht bij genderdysforie

  Voor de transseksuele patiënt is niets belangrijker dan er voor de buitenwereld uit te zien zoals men zich vanbinnen voelt. En het is belangrijk dat bepaalde kenmerken in het gezicht worden aangepast.

  ‘Functie en esthetiek op één lijn brengen’

  De uitdaging van tandarts Eric-Jan Royakkers is zijn patiënten bewust te maken van de mogelijkheden die ze hebben om de functie en esthetiek van hun gebit optimaal met elkaar te verbinden. De innovatieve techniek digital smile design speelt daarin een belangrijke rol.

  Gevasculariseerd bindweefseltransplantaat

  Bij forse kaakdefecten wil ik zowel de harde als de zachte weefsels reconstrueren. Bij de zachte weefsels heb ik meer succes als ik een bindweefseltransplantaat van de patiënt gebruik dan xenogene collageenmembranen. Een bindweefseltransplantaat kan echter door necrose verloren gaan.

  Goedaardige odontogene tumoren

  Tijdens de embryonale mond- en kaakontwikkeling wordt er vormgegeven aan tal van verschillende weefsels. Dit impliceert ook de ontstaansmogelijkheid van diverse tumorale kaakpathologieën.

  Het ‘Spel’ van Vraag en Aanbod: 30 jaar medische vragen en antwoorden

  Aan het eind van een periode van 30 jaar waarin Luzi Abraham-Inpijn in elk nummer van TP vragen van tandartsen en mondhygiënisten heeft beantwoord, doet zij daar nu verslag van.

  Ontploffende tanden

  Er bestaat slechts een handjevol gedocumenteerde gevallen van een element dat met een knal in stukjes barst. Vooral interessant omdat de oorzaak daarvan zo raadselachtig is.

  Parodontale zelfzorg: De Gum Irrigator bij peri-implantitis

  Implantologie is een snel gegroeide tandheelkundige discipline. Op jaarbasis worden alleen al in Nederland ruim 100.000 implantaten geplaatst. Een implantaat blijkt echter niet altijd een duurzame oplossing.

  Rectificatie

  In het novembernummer van TP wordt in het artikel ‘Ziekte van Von Willebrand’ in ‘Tabel 1 - Profylaxevoorschrift’ (pag. 52) geschreven: ‘en bij totale heupvervanging’.

  Teamgeest tussen arts en tandarts model van de toekomst: Parodontitis, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten

  De effecten van parodontitis beperken zich niet tot de mond, maar hebben systemische gevolgen. Wijnand Teeuw betoogt in zijn promotieonderzoek dat de tandarts een belangrijke rol kan spelen bij de vroege diagnose van diabetes en het beperken van risicofactoren voor hart- en vaatziekten

  Waterkwaliteit: Testen en handhaven

  De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe ‘KNMT Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ zijn al aan bod gekomen. De meest besproken wijziging worden in dit laatste artikel behandeld.

  X-puzzel #10

  Een vrouw van 47 jaar is onder behandeling vanwege parodontale problemen. Ze heeft een cariësvrij gebit zonder restauraties. In het verleden heeft ze een orthodontische behandeling ondergaan.

  X-puzzel #10 – bevindingen

  Op solo-opnamen en intraorale beelden was een 'witte’ laesie te zien.