Home Tags Mond- en kaakziekten

mond- en kaakziekten

Kankeronderzoekers ontdekken nieuwe locatie speekselklier

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek hebben een nieuwe locatie van de speekselklieren ontdekt. Voor patiënten met een tumor in hun hoofd-halsgebied is dit waarschijnlijk goed nieuws, omdat bestralingsartsen die plek nu kunnen gaan ontzien om mogelijke bijwerkingen te voorkomen.

Een rode afwijking op de tongrug

Een 51-jarige vrouw wordt door haar tandarts naar de MKA-chirurg verwezen in verband met een rode, overigens asymptomatische plek midden op de tongrug. Patiënte heeft zelf geen idee hoelang de plek al aanwezig is. Zij is gezond, rookt niet en gebruikt geen medicijnen.

Man mijdt controle 27 jaar lang: tandarts ontdekt ameloblastoom

Een Britse man wist maar liefst 27 jaar lang de tandarts te ontlopen. Toen de patiënt uiteindelijk bij de tandarts kwam, deed die een verschrikkelijke ontdekking. In de kaak van de 51-jarige man werd een tumor ter grootte van een vuist aangetroffen.
Algemene tandheelkunde

Steeds vaker mond- en keelkanker op jonge leeftijd

Aisha Al-Jamaei deed (promotie)onderzoek naar mond- en keelkanker en gebruikte daarvoor onder andere  gegevens uit het Nederlands Kankerregister.

Twee bijzondere tongafwijkingen

Op de tong kan zich een diversiteit van aandoeningen voordoen. Wellicht dat dergelijke afwijkingen in de tandartspraktijk niet altijd worden opgemerkt, mede omdat vaak klachten ontbreken. In deze bijdrage worden twee patiënten beschreven met evidente klachten.
Algemene tandheelkunde

Tandplakbacterie mogelijk bron van reeks aandoeningen

Wat hebben tandvleesontsteking, de ziekte van Alzheimer en reuma met elkaar te maken? Mondbacteriën spelen er een rol bij. Steeds meer onderzoek laat verbanden zien tussen micro-organismen in de mond en een scala aan ziektes. De vraag is wat kip of ei is.
Algemene tandheelkunde

Onderzoek zachte weefsels

Onder het onderzoek van de zachte weefsels wordt verstaan: beoordelen van het het aspect van de mucosa van de wangen, lippen, aangehechte gingiva, gehemelte, tong: randen en tongrug, tonsillen en ten slotte de mondbodem.

Mondslijmvliesafwijkingen dichter bij de stoel gebracht

Met mondslijmvliesafwijkingen worden we in de praktijk niet zo regelmatig geconfronteerd en bij gebrek aan ervaring kunnen wij deze dan ook vaak moeilijker beoordelen.
Algemene tandheelkunde

Ongewone mondslijmvliesbeschadigingen

Een bekend voorbeeld van een mondslijmvliesbeschadiging is natuurlijk het traumatische ulcus, Minder bekend zijn de hier besproken slijmvliesbeschadigingen. De vraag is altijd of verwijzing naar de MKA-chirurg noodzakelijk of gewenst is.

Mondzorg in eerstelijnsdiabeteszorg

Dat diabetes en mondgezondheid met elkaar in verband staan is al langer bekend. De meeste kenners zijn het daarom wel eens dat er meer aandacht moet komen voor mondzorg in de diabeteszorg. Met zijn promotieonderzoek probeerde Martijn Verhulst antwoorden te vinden op diverse vragen.