Home Tags Mond- en kaakziekten

mond- en kaakziekten

Een bijzondere gemeente-ambtenaar | Column Isaäc van der Waal

"Aan de patiënt beloofde ik nog dezelfde dag op haar werk over de uitslag te zullen bellen. Gevraagd naar de aard van haar werk, was het antwoord: "Ik werk bij de gemeente X"."
Parodontologie

Gingiva- en palatumcarcinomen

Lateraal in de mondbodem gelegen tumoren worden meestal pas in een later stadium ontdekt. Deze tumoren hebben een meer ulcererend-infiltratieve groeiwijze en destrueren al spoedig de gingiva en het corpus mandibulae.

Mondholtecarcinomen herkennen | Tong en mondbodem

Binnen de mondholte onderscheidt men de volgende tumorlokalisaties: voorste tweederdedeel van de tong, mondbodem, wangslijmvlies (buccale mucosa), gingiva van onder- en bovenkaak, palatum durum en het retromolaire gebied. Van de tongcarcinomen is 75% gelokaliseerd in het mobiele deel van de tong en 25% in de tongbasis. De voorkeurslokalisatie is de zijrand van de mobiele tong; carcinomen van de tongrug zijn uitermate zeldzaam.
Implantologie

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) | Themanummer Bijblijven

De editie van tijdschrift Bijblijven 9/10-2018 (162 pagina's) staat geheel in het teken van Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. Dit unieke themanummer is los te bestellen. 

Gele zwellinkjes van het mondslijmvlies

Er zijn diverse afwijkingen die zich in de vorm van een geelachtige zwelling van het mondslijmvlies kunnen voordoen. Het betreft vrijwel altijd toevalsbevindingen die zelden of nooit op kwaadaardigheid blijken te berusten.
Parodontologie

Net verschenen: Mondslijmvliesafwijkingen

Binnen uw vakgebied is het boek 'Mondslijmvliesafwijkingen' verschenen. Om u een indruk te geven van de inhoud van deze titel kunt u hier kosteloos een hoofdstuk doorbladeren.

“Ik heb het geluk gehad dat mijn huisarts en tandarts zeer alert waren”

In 2018 werden in Nederland ruim 3.000 mensen gediagnosticeerd met hoofd-halskanker. Deze vorm van kanker komt het meest bij mannen vanaf vijftig jaar voor, maar het aantal jongeren met deze ziekte neemt wereldwijd toe.

Ongewone knobbeltjes in onder- en bovenlip

Naar wie moet de tandarts doorverwijzen bij het aantreffen van afwijkingen aan de lip? Deze vraag komt aan de orde bij bespreking van twee patiënten met ieder een ongewone afwijking van onder- of bovenlip.

Klinische uitingen van gestoorde wondheling in de mond

Wondheling vormt een onderdeel van de protectieve functies van het lichaam gericht op een snel herstel, waar regeneratie te veel tijd in beslag zou nemen in een vijandig milieu. Daarbij vormt de mondholte een vijandige omgeving voor wondheling, omdat die plaatsvindt in een milieu van warm mondvocht met miljoenen micro-organismen.

Exostosen van het palatum en het kaakbot

Tandartsen worden een enkele maal geconfronteerd met een patiënt bij wie sprake is van een botuitsteeksel, exostose, op het palatum of van de onder- of bovenkaak. Er wordt meestal onderscheid gemaakt tussen een torus palatinus, een torus mandibularis en buccale, veelal multipele exostosen in de boven- en onderkaak.