TandartsPraktijk nr. 6, 2019

  Compodontics | Water voor een gezond gebit later | Het effect van IDS bij partiële keramische restauraties in de zijdelingse delen | Een Klasse I met een 46 met een slechte prognose | Het recept voor een 100% kleurmatch | Mondzorg en autisme (deel 1) | TP Kennistoets 2019-6 Water voor een gezond gebit later

  Compodontics

  In dit artikel bespreken we een aantal casussen waarbij we door middel van composiettechnieken de beperkingen die de orthodontie soms heeft, kunnen aanvullen of zelfs vervangen.

  Het effect van IDS bij partiële keramische restauraties in de zijdelingse delen

  Met name de hechting aan dentine bleek van grote invloed op de overleving en het loslaten van de partiële restauraties. Het gebruik van een immediate dentin sealing (IDS) kan hier een oplossing bieden.

  Een Klasse I met een 46 met slechte prognose

  Een 13-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij een 46 heeft met een slechte langetermijnprognose. Tevens heeft hij ruimtegebrek in de bovenkaak wat heeft geresulteerd in palatopositie van de 15 en palatinale impactie van de 25.

  Het recept voor een 100% kleurmatch

  In dit artikel presenteren we aan de hand van een casus hoe een goede kleurbepaling objectief verkregen kan worden en hoe die vervolgens vertaald kan worden naar een recept voor de tandtechnicus waarmee een voor 100% voorspelbaar resultaat met porselein verkregen gaat worden.

  Mondzorg en autisme (deel 1)

  In deze eerste bijdrage wordt vooral ingegaan op theoretische verklaringen van autisme en wat de consequenties daarvan voor de praktijk zijn. Hierin worden handvatten aangereikt om ervoor te zorgen dat kinderen/adolescenten zich veilig voelen in je behandelstoel.

  Planten met ‘tanden’

  Heel lang geleden ontstonden tanden bij een oervis. Deze tanden evolueerden verder onder diens nakomelingen – (meestal) gewervelde diersoorten die in het water op land leefden. Hebben ook andere diersoorten tanden? En planten dan?

  X-puzzel #24 | Denk mee

  De puzzel in TP 6-2019 heeft de endodontisch behandelde 26 van een 48-jarige man als onderwerp. De medische anamnese is irrelevant. Er is percussiegevoeligheid 26 en vage, in hevigheid wisselende pijnklachten in de regio van de 26.

  X-puzzel #24 – bevindingen

  In TP 6-2019 toonden we u de periapicale opname van de 26 van een man van 48 jaar. Er was geen relevante medische anamnese, de 26 is percussiegevoelig en geeft vage, wisselende pijnklachten in de regio 26.

  Water voor een gezond gebit later + TP Kennistoets

  Gebitten van jongeren, vooral tieners, zijn de afgelopen jaren verslechterd. Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van gaatjes en erosieve gebitsslijtage. Advies: drink kraanwater: een prima dorstlesser, gezond en goedkoop!

  TP Kennistoets 2019-6 Water

  Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.

  KennisVRAAG Water voor een gezond gebit later TP Kennistoets 2019-6 | Test uw kennis

  In TandartsPraktijk 6-2019 heeft u het artikel Water voor een gezond gebit later kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met deze voorbeeldvraag.

  Tandarts van beroep, boer uit liefde

  Guido Vriends is tandarts, maar hij is ook een boer die zijn eigen worsten en kaas maakt en met zijn geiten aan wedstrijden deelneemt. Portret van een druk, maar ook gemoedelijk leven.

  Geslaagd?

  De periode vlak voor de zomervakantie is voor scholieren en studenten altijd een spannende tijd. Heb je het afgelopen jaar voldoende gepresteerd? Ga je over naar het volgende jaar of heb je je (eind)examen gehaald?

  Dahlen van molaren

  Toepassing van het Dahleffect. Het intruderen van gebitselementen door lokaal over te belasten wordt vooral toegepast in het front als door lokale slijtage dento-alveolaire compensatie is opgetreden. Case reports hebben aangetoond dat het ook toegepast kan worden om molaren te intruderen.