TandartsPraktijk nr. 5, 2019

  Weg met hinderlijke vlekken | De aanhouder wint | Exostosen van het palatum en het kaakbot | Betaalbare overkappingsprothese | Appel(cider)azijn in de mode | De toepassing van Si-tec-slotjes | TP Kennistoets 2019-5 De traumatische diepe beet

  X-puzzel #23 – bevindingen

  In TP van juni vroegen wij u naar een afwijking die gelinkt kan worden aan de klachten bij een 65-jarige mannelijke patiënt (afbeelding 1). Patiënt ervaart kaakgewrichtsklachten aan de linkerzijde, heeft daarnaast beiderzijds slikklachten (een gevoel van ‘brok in de keel’) en lijdt aan tinnitus.

  Zelfzorg voor de tandarts

  Afgelopen maand kwam het rapport ‘Blijk van vertrouwen’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving uit over hoe wij, zorgverleners, ons op een andere wijze zouden moeten verantwoorden voor goede zorg.

  Weg met hinderlijke vlekken

  Witte, gele of zelfs bruine vlekken zijn vervelende glazuurafwijkingen, met name in het front vanwege hun storende invloed op de esthetiek. Ze zijn soms zelfs ook functioneel hinderlijk als het glazuur niet meer intact is en een ruw en poreus oppervlak vormt.

  Nascholingsindustrie

  Al meer dan twintig jaar wordt er vergeefs gesproken over verplichte nascholing. Maar nu schijnt die er volgens de belanghebbers toch echt te komen. De overheid wil zo snel mogelijk op voorstel van de beroepsverenigingen ANT en KNMT een algemene maatregel van bestuur invoeren waarin een en ander geregeld is.

  De aanhouder wint

  Bij deze patiënt hebben meerdere behandelingen aan zijn front plaatsgevonden, maar de pijnklachten bleven persisteren. Uiteindelijk is stap voor stap een pijnvrije en esthetisch nette oplossing gemaakt.

  Exostosen van het palatum en het kaakbot

  Tandartsen worden een enkele maal geconfronteerd met een patiënt bij wie sprake is van een botuitsteeksel, exostose, op het palatum of van de onder- of bovenkaak. Er wordt meestal onderscheid gemaakt tussen een torus palatinus, een torus mandibularis en buccale, veelal multipele exostosen in de boven- en onderkaak.

  Een betaalbare overkappingsprothese

  In Nederland is de toepassing van telescoopkronen bij uitneembare prothetiek niet erg bekend, terwijl het in Duitsland een frequent toegepaste behandelmethode is. We laten zien hoe de principes van de telescoopprothese op een low budget manier kunnen worden uitgevoerd.

  De bacteriële samenstelling in de mond van patiënten met het syndroom van Sjögren

  Het primair syndroom van Sjögren (pSS) is een autoimmuunziekte die zich kenmerkt door onder andere ontsteking van de speekselklieren met drogemondklachten als gevolg. pSS ontstaat door een combinatie van erfelijke factoren en omgevingsfactoren, waarvan het menselijk microbioom mogelijk ook een belangrijk onderdeel is.

  ‘Respect’

  Respect betekent aanzien, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden, volgens Wikipedia. Ik krijg nogal eens te horen dat ik te weinig respect toon voor bepaalde personen.

  Hergebruik van secundaire kronen met Si-tec-slotjes

  Telescoopkronen worden steeds vaker toegepast vanwege de vergrijzing van de bevolking en het behoud van steeds meer eigen gebitselementen. Voorkomen van edentate kaken is van belang om de processus alveolaris te behouden.

  Flexibel implanteren met ‘tijdelijke’ implantaten

  Een 70-jarige man meldde zich aan bij onze kliniek met als klacht dat sinds enige tijd zijn oude kronen loskomen en hij maakt zich daar zorgen over. Hij wil graag zoveel mogelijk zijn eigen dentitie behouden en in ieder geval geen uitneembare voorzieningen.

  Drietand, vork en trident

  Het wapen de tweetand heeft twee tanden, uiteraard. De drietand drie. De bestekvork heeft meestal vier tanden en dient nog altijd om voedsel in de mond te doen. Maar hij had vroeger ook een nevenfunctie die minder smakelijk was.

  Welke afwijking heeft deze patiënt? | X-puzzel #23

  Bij een 65-jarige mannelijke patiënt werd in het kader van een uitgebreid functieonderzoek bijgaande panoramaopname vervaardigd. Patiënt ervaart kaakgewrichtsklachten aan de linkerzijde, heeft daarnaast beiderzijds slikklachten en lijdt aan tinnitus.

  Trendwatching: de appelazijnhype

  Het gebruik van appel(cider)azijn komt steeds meer in de belangstelling te staan. Volgens vele internetsites is voor iedereen appel(cider)azijn hét middel om snel af te vallen en gezond te blijven. Liggen er geen gevaren op de loer bij het gebruik van appelazijn? Een aandachtsgebied voor de tandarts?