TandartsPraktijk nr. 3, 2020

  Maakt u nog gebitsprotheses? Waarom eigenlijk niet? | ABB: van minimaal naar non-invasief | Wie het onderste uit de brug wil… | Stappenplannen en spaarpotten | Plaatsing van 1 of 2 implantaten | Het verloop van Pathologische Gebitsslijtage bij patiënten zonder hulpvraag | TP Kennistoets 2020-3 Gebitsprotheses

  TP Kennistoets 2020-3 Gebitsprotheses

  Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.

  Terug naar de basis!

  De zin die u nu begint te lezen, begin ik vandaag, 28 maart 2020, vanwege de druk-deadline van dit nummer, te schrijven. En ik zou die zin graag vervolgen met: ‘en als u deze TP over drie weken leest, hoop ik dat het ergste van de coronacrisis achter de rug is en dat we binnenkort weer met onze patiënten aan de slag kunnen.’

  Maakt u nog gebitsprotheses? Waarom eigenlijk niet? + TP Kennistoets

  De klinische vaardigheden die tandheelkundestudenten met uitneembare prothetiek opdoen, is zo gering dat zij zich nauwelijks competent achten om dit deel van de tandheelkunde in de praktijk toe te passen. Dat is jammer, want met prothetische vaardigheden kun je in korte tijd bijzonder veel bereiken voor je patiënt.

  KennisVRAAG Gebitsprotheses maken TP Kennistoets 2020-3 | Test uw kennis

  In tandartsPraktijk 3-2020 heeft u het artikel Tandheelkundige zorg bij zwangerschap kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met deze voorbeeldvraag.

  Align, bleach and bond

  Wat als dezelfde, soms zelfs mooiere esthetiek en restauratieve resultaten verkregen kunnen worden door een simpele combinatie van orthodontie en composietrestauraties en we ‘minimally invasive’ kunnen vervangen door ‘non-invasive’ te werk gaan?

  Te veel geëist | Losraken brugpijlers

  Een van de meest verraderlijke complicaties - dikwijls met desastreuze gevolgen - aan een vaste brug vervaardigd op natuurlijke gebitselementen is het ongemerkt losraken van de brug van een van de brugpijlers. De patiënt heeft dat veelal niet in de gaten.

  Zingevingscrisis

  De Managers zijn in onze neoliberale samenleving een niet meer weg te denken macht geworden. Boeken met titels als ‘Succesvol leiderschap’, ‘Timemanagement’ of ‘De wegnaar de top’ hebben een grote invloed gehad op de manier van werken in diverse sectoren van de maatschappij. Vooral in de gezondheidszorg zijn ze de afgelopen decennia opgerukt.

  Over stappenplannen en spaarpotten

  In dit artikel handige tips uit drie verschillende disciplines voor de behandeling van kinderen in de algemene tandartspraktijk: tandheelkunde, ontwikkelingspsychologie en cognitieve gedragstherapie.

  Deprogrammeren voor je gaat registreren

  ‘Om een volledige gebitsrehabilitatie goed uit te kunnen voeren is kennis van de centrale relatie en de kunde een correcte registratie hiervan uit te voeren, cruciaal.’ (Charles S. Greene: The Ball on the Hill, 2018). Teneinde een centrale relatie correct te registreren, is het nodig om de musculatuur te deprogrammeren. Daar zijn diverse technieken voor.

  Fiction!

  Je zou verwachten dat de wetenschap er belang bij heeft ondubbelzinnige boodschappen af te geven. Maar de praktijk is anders. Dat komt omdat de boodschappen in de wetenschap te vaak afhankelijk zijn van het veiligstellen van de belangen van financiers, carrièredrift, hang naar prestige, praktijkbelang, etc.

  Influenzavirussen, aerosolen en rubberdam

  Te veel collega’s hebben om verschillende redenen direct na afstuderen het gebruik van rubberdam gestaakt. Veelal met het idee dat aanbrengen te veel tijd neemt en het voordeel ook bereikt kan worden door wat wattenrollen, een hygoformic krulletje, een klassiek tongschildje en/of de nevelzuiger.

  Contact

  Wie of wat met een zieke of een dode in contact komt, is onrein. Dat was in de prehistorie de regel. Hoe kwam het dat de medici deze wijsheid negeerden? En hoe maak je iemand of iets ‘rein’?

  Implantologie in de esthetische zone

  Wouter van Nimwegen heeft aan de RU Groningen onderzoek verricht en gekeken naar het behandelresultaat van twee naast elkaar gelegen implantaten met solitaire kronen en één implantaat met daarop een tweedelige cantileverbrug. Daarnaast heeft hij volumeveranderingen gemeten van de peri-implantaire mucosa bij het wel/niet plaatsen van een bindweefselgraft bij immediaat geplaatste implantaten met tijdelijke kroon.

  Een unieke patiëntenpopulatie

  Lourens Wisse heeft naast zijn werk als opleider en tandarts algemeen practicus decennialang een bijzondere patiëntengroep behandeld: tbs’ers. Goede tandheelkunde speelt voor hen een belangrijke rol in het goed kunnen terugkeren in de samenleving.

  Boeken | Diagnostiek van parodontale aandoeningen Meten is weten, gissen is missen

  Dit handzame boekje, samengesteld door prof. dr. Fridus van der Weijden, is het naslagwerk bij de onlinecursus van AccreDidact. Ik heb de e-learning niet gevolgd, maar ook dan blijkt deze uitgave interessant om je praktisch toepasbare kennis van parodontale aandoeningen op te frissen.

  Het verloop van pathologische gebitsslijtage bij patiënten zonder hulpvraag

  Voortschrijdende gebitsslijtage kan tot allerlei problemen leiden, zoals esthetische problemen, gevoeligheid, pijn, ongemak en functieproblemen.1 In deze scriptie hebben we de jaarlijkse kwantitatieve hoeveelheid slijtage onderzocht bij patiënten met pathologische gebitsslijtage zonder hulpvraag