Home NWVT

NWVT

NWVT-cursus ‘Occlu sense of no sense’

Occlusie en articulatie is een onderwerp dat terecht in de belangstelling staat van tandartsen. Het belang van een goede occlusie en articulatie laat zich niet makkelijk bewijzen: nuchter en logisch nadenken is gewenst.

Independer.nl en patiënt houden tandarts spiegel voor: Wat is úw online reputatie?

Hoe worden tandartsen in Nederland door patiënten beoordeeld en hoe kan deze informatie een rol spelen in de tandheelkundige zorgverlening?
Implantologie

Dentista universale: De bevlogen tandarts algemeen practicus

De dentista universale vormt ongeveer 85% van de in Nederland geregistreerde tandartsen. Hij of zij is bij uitstek de regisseur van de individuele mondzorg en de hoofdaannemer bij alle tandheelkundige behandelingen.
Parodontologie

Geef het door: Kennis over erosieve gebitsslijtage

Tijdens haar studie tandheelkunde verrichtte Vera Verploegen onderzoek naar de mate van kennis over erosieve gebitsslijtage onder jongvolwassenen. Tevens is aan de deelnemers gevraagd hoe zij geïnformeerd wensen te worden over een tandheelkundig onderwerp. De uitkomsten van het onderzoek.

De nwvt reikt de hoogste tandheelkundige onderscheiding uit

De Dr. Th. Dentz-medaille – de hoogste tandheelkundige onderscheiding in Nederland – is tijdens het NWVT congres over Dahlen op 8 juni 2017 door de NWVT uitgereikt aan prof. dr. R.C.W. Burgersdijk.