Home NWVT

NWVT

NWVT bekroont proefschrift Puck van der Wouden 

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT) heeft dit jaar de Hamer Duyvensz prijs toegekend aan dr. Puck van der Wouden. Ze kreeg de prijs voor haar tandheelkundig proefschrift ‘Agenda setting for research in oral health care Connecting perspectives’. 
Algemene tandheelkunde

Het verloop van pathologische gebitsslijtage bij patiënten zonder hulpvraag

Voortschrijdende gebitsslijtage kan tot allerlei problemen leiden, zoals esthetische problemen, gevoeligheid, pijn, ongemak en functieproblemen.1 In deze scriptie hebben we de jaarlijkse kwantitatieve hoeveelheid slijtage onderzocht bij patiënten met pathologische gebitsslijtage zonder hulpvraag

De trios vergeleken met de T-Scan en articulatiepapier

Met de komst van intraorale scanners is het mogelijk een virtuele occlusieregistratie uit te voeren. De validiteit van deze occlusieregistratie en hoe deze zich verhoudt tot de ons bekende technieken is onbekend.

Indirecte pulpa-overkapping en pulpotomie (Scriptieprijs 2019)

Dit retrospectief onderzoek is uitgevoerd om de 1- en de 3-jaarsoverleving van melkmolaren te onderzoeken die zijn behandeld met een indirecte pulpa-overkapping (IPO) of een (gedeeltelijke) pulpotomie (PP).

Jaarcongres Tandheelkunde 2019 | 29 november Utrecht

Studenten Tandheelkunde bereiden zich voor op het Jaarcongres Tandheelkunde 2019. Zij  kunnen met korting naar het congres.
Endodontologie

Zijn de kwaliteit van wortelkanaalvulling en marginaal botniveau gecorreleerd met parodontitis apicalis?

Epidemiologisch onderzoek laat zien dat algemene gezondheid, het ontbreken van tandheelkundige zorg, cariëslaesies en een onvoldoende coronale restauratie alle een significant verband hebben met Parodontitis apicalis.
Restauratieve tandheelkunde

De fractuursterkte van lithiumdisilicaat facings

In deze studie wordt het in vitro effect van de ‘immediate dental sealing’ (IDS) en de ‘delayed dental sealing’ (DDS) op de fractuursterkte van lithiumdisilicaat facings geëvalueerd. De cervicale outline van de preparaties eindigde in het dentine.

Hoofdpijn en TMD

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende aandoeningen die in de huisartsenpraktijk wordt beschreven. Talrijke studies hebben aangetoond dat primaire hoofdpijn en temporomandibulaire dysfunctie (TMD) comorbide aandoeningen zijn.

NWVT-cursus ‘Occlu sense of no sense’

Occlusie en articulatie is een onderwerp dat terecht in de belangstelling staat van tandartsen. Het belang van een goede occlusie en articulatie laat zich niet makkelijk bewijzen: nuchter en logisch nadenken is gewenst.

Independer.nl en patiënt houden tandarts spiegel voor: Wat is úw online reputatie?

Hoe worden tandartsen in Nederland door patiënten beoordeeld en hoe kan deze informatie een rol spelen in de tandheelkundige zorgverlening?
Nieuwsbrief Abonneren