Home Feedback Post

Feedback Post

Reacties van lezers

Tot mijn afschuw heeft u een artikel geplaatst in TP maart 2019 waarin door mw. Oosterloo-van Ree wordt gesuggereerd dat homeopathie een serieus te nemen behandelmodaliteit is binnen de huidige tandheelkunde.

Het ‘Spel’ van Vraag en Aanbod: 30 jaar medische vragen en antwoorden

Aan het eind van een periode van 30 jaar waarin Luzi Abraham-Inpijn in elk nummer van TP vragen van tandartsen en mondhygiënisten heeft beantwoord, doet zij daar nu verslag van.

Antibioticaprofylaxe anders dan bij een hartgebrek: Veel is onzeker

Niet alle patiënten melden hun indicatie voor antibioticaprofylaxe die voortvloeit uit hun ziekte. Dat kan zijn door onwetendheid of onderschatting van het belang van de tandheelkundige mogelijkheid van infectie. Ook bestaat er veel onzekerheid over de indicaties.

Thyreoïditis van hashimoto

Wat is het effect van de thyreoïditis van Hashimoto op de speekselklieren en op het handelen in het algemeen?

Aangeboren afwijkingen

Vragen over patiënten met aangeboren afwijkingen kwamen in de afgelopen jaren regelmatig maar niet frequent voor.

Het hart centraal

Als je je realiseert dat van de 22 vragen in de EMRRH vijf het hart betreffen, dan is duidelijk dat dit orgaan bij tandheelkundige behandeling medisch gezien een hoofdrol speelt.

Ongerustheid alom?

Beste Luzi, ik heb vandaag een patiënt van 35 jaar voor de eerste keer gezien, met de volgende anamnese: zij heeft aanvallen van epilepsie zonder bewusteloosheid. Het moet een bijzondere vorm zijn volgens de patiënt.

Reacties van lezers

Hoe zal een collega aankijken tegen het hoofdredactioneel commentaar van TP 10-2016, waarin collega Van Pelt zijn hart lucht? Zal ook die collega verontrust zijn over het steeds meer ‘moeten’?

Kritische vragen rond de emrrh

In de loop der tijd ontving ik vele vragen over de medische anamnese (EMRRH) en de daarin opgenomen medicatielijst.

Nog altijd hepatitis b

Een paar vragen van tandartsen: ik of medewerkers in mijn team zijn bij herhaling gevaccineerd tegen hepatitis B. Ook nu weer met de vakanties in zicht naar landen met veel hepatitis B, echter zonder succes.
Nieuwsbrief Abonneren