Home Feedback Post Pagina 2

Feedback Post

Waarom een vraag over de schildklier in de emrrh?

Ik zou kunnen volstaan met de opmerking dat juist een gestoorde schildklierfunctie vaak niet bij inspectie valt in te schatten, behalve dat je kunt vermoeden of deze hyperthyreoot of hypothyreoot is.

Ernst van de bijwerkingen van glucocorticosteroïden

Uw vraag is drieledig. Om welke ziektebeelden draait het en wat doet een hoge prednisolon dosering die enkele jaren in een hoge dosis zal worden geslikt en waar u op moet letten.

Nieuwe richtlijn kunstgewrichten

De afgelopen jaren zijn mij bij herhaling vragen gesteld over de behandeling van patiënten met kunstgewrichten. Een enkele wil ik memoreren omdat de vragen een probleem aan de orde stellen dat zal blijven terugkeren, ondanks de nieuwe Richtlijn.

Samenspel tandarts-specialist

‘Geachte mevrouw Abraham, hierbij vraag ik uw hulp bij de volgende casus. Een patiënt met chemokuur: is extractie een probleem?'
Kindertandheelkunde

COPD is er nooit alleen – ook altijd medicatie

COPD (chronic obstructive pulmonary disease) is een verzamelnaam voor ontstekingen, vernauwing van de kleine luchtwegen en weefselverlies, die samen maar ook onafhankelijk van elkaar optreden.

Behandeling angina pectoris leidt tot kritiek

Een tandarts mailt mij: ‘Ik ben een oud-student van u op Acta. Vandaag valt een patiënte naast me neer, in het revalidatiecentrum waar mijn moeder tijdelijk ligt.

Een blijvend dilemma

Twee vragen in twee opeenvolgende dagen!

‘Ik heb gehoord dat …’

Bij deze Feedback Post betrek ik ook een vergelijkbare vraag uit 2013. Vraag 1 werd gesteld door een tandarts. Vraag 2 was afkomstig van een mondhygiënist.
Nieuwsbrief Abonneren