Home Tags Pulpa

pulpa

Endodontologie

Vitale-pulpatherapie: minimaal invasief!

Nieuwe inzichten in het regeneratie-vermogen van de pulpa en innovaties in de beschikbare biocompatibele materialen die gebruikt kunnen worden om pulpaweefsel te overkappen, hebben geleid tot nieuwe behandelingsstrategieën.

Geen preventieve endo

Voor patiënten met een permanente dentitie en diepe cariës bij wie pulpa-exponatie optreedt, wordt MTA gezien als de eerste keus als direct overkappingsmateriaal. In deze casus gaat het om een oud trauma, waardoor er formeel geen sprake is van een exponatie, maar van een expositie.
Kindertandheelkunde

De pulpotomie

In de hele geneeskunde is het ‘mooi’ als er zo min mogelijk invasief behandeld hoeft te worden. Helaas gaat het met de kindergebitten regelmatig mis. Dán is het fijn als u alle opties in de vingers heeft om het onfortuinlijke kind optimaal te helpen.
Endodontologie

Directe pulpa-overkapping

In deze video toont Andre Reis hoe gehandeld kan worden na exponatie. Eerst ontsmetten en de bloeding stelpen, daarna aanbrengen van MTA gevolgd door een laagje calciumhyroxide of calciumsilicaat.