Home Tags Hygiëne

hygiëne

Pre-behandelingsspoelmiddel

Covid-19 is er voorlopig nog en we zullen er in de tandartspraktijk mee om moeten gaan. Een vaccin wordt voor 2021 voorzien en intussen proberen we terug te gaan naar een normale gang van zaken, met in achtneming van een aantal voorzorgsmaatregelen.

GRATIS micro-learning Handhygiëne

Een goede handhygiëne is nu belangrijker dan ooit. Met de gratis micro-learning 'Handhygiëne' van Bohn Stafleu van Loghum (BSL) kunt u binnen vijf minuten uw kennis opfrissen over hygiëne en infectiepreventie. Bescherm uzelf en uw cliënt!

Voorzorgsmaatregelen voor tandartsen | Coronavirus

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) raadt tandartsen op basis van diverse bronnen (RIVM, ministerie van VWS, IGJ en de afdeling Infectiepreventie van ACTA) een aantal voorzorgsmaatregelen aan.

Hygiëne en infectiepreventie in de mondzorgpraktijk

De redactie van de uitgave Hygiëne en infectiepreventie in de mondzorgpraktijk is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ (2016).
Kindertandheelkunde

‘Uitblinkers’

In dit artikel maakt u kennis met een nieuw ontwikkelde interventie, genaamd ‘Uitblinkers’ - een laagdrempelige gespreksmethodiek voor de dagelijkse praktijk, gericht op de uitdagingen die ouders in de opvoeding kunnen ervaren in relatie tot het tandenpoetsen bij hun kind.

Handdesinfectie

Tussen alle hoofdstukken van de WIP-richtlijn lijkt het hoofdstuk over handhygiëne het belangrijkste te zijn.