Home Tags Cariës

cariës

Preventie, tandpasta’s en spoelmiddelen

Naast het initiëren van gedragsveranderingen is het ook mogelijk met behulp van verschillende mondhygiëneproducten, maar ook met calciumverrijkte voedingsmiddelen, het slijtageproces te beïnvloeden of verdere schade te beperken.
Kindertandheelkunde

De pulpotomie

In de hele geneeskunde is het ‘mooi’ als er zo min mogelijk invasief behandeld hoeft te worden. Helaas gaat het met de kindergebitten regelmatig mis en vallen daar diepe gaten in. Dán is het ‘mooi’ als u als tandarts alle opties in de vingers heeft om het onfortuinlijke kind optimaal te helpen.
Kindertandheelkunde

TP Kennistoets 2019-2 Zilverdiaminefluoride

De TP Kennistoetsen zijn met ingang van 2019 vernieuwd. Een kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.
Kindertandheelkunde

Kindvriendelijke mondzorg

De auteur van het naslagwerk behorende bij de e-learning ‘Kindvriendelijke mondzorg’ geeft in het voorwoord aan dat er een duidelijke discrepantie bestaat tussen de mondzorg voor kinderen vergoed vanuit de basisverzekering en wat nodig is voor het kind.
Kindertandheelkunde

Zilverdiaminefluoride: 10 tinten grijs + Kennistoets

Het gebruik van zilverdiaminefluoride (SDF) duikt in de tandheelkundige tijdschriften regelmatig op in relatie tot de behandeling van actieve carieuze laesies bij jonge kinderen en geriatrische patiënten. Is het veilig?
Kindertandheelkunde

Problemen met NRC?

Als een behandelaar problemen ondervindt met het toepassen van NRC wordt het te behandelen kind de mogelijkheid van een oorzakelijke benadering van de aangetroffen cariës onthouden.
Kindertandheelkunde

Help! Mijn kind wil niet poetsen

In de praktijk komt het regelmatig voor dat ouders met 2-3 jarige onwillige peuters komen die het poetsen al hebben opgegeven met soms al een carieuze dentitie als gevolg. Wat valt er dan nog te redden?
Kindertandheelkunde

Slicen van melkelementen

Uit de hevige discussie in de Volkskrant (rond de jaarwisseling 2016) blijkt dat er duidelijk zeer verschillende visies zijn op de aanpak van de cariësproblematiek bij kinderen. Moeten we nu slicen of toch de cariëslaesies restaureren? In dit artikel de indicatiestelling van het slicen.
Kindertandheelkunde

Gezond gebit? Family matters!

Het kan soms lastig zijn om ouders en kinderen te stimuleren tot betere tandheelkundige zelfzorg. Door het promotieonderzoek van Denise Duijster is er meer duidelijkheid over de onderliggende gezinsfactoren die mondgezondheidsgedrag van kinderen beïnvloeden.
Restauratieve tandheelkunde

De stempeltechniek

Bij restauratieve behandeling van primaire en occlusale cariës kan in sommige gevallen snel en fraai gewerkt worden met de zogenaamde stempeltechniek. Wanneer de occlusale anatomie nog in tact is kan deze anatomie gebruikt worden om de restauratie vorm te geven. Een doeltreffende methode, want qua vormgeving zit je meteen goed.