Home Tags Cariës

cariës

Kindertandheelkunde

Indiase kinderen met beperking hebben vaak gebitsproblemen

De meeste kinderen met een beperking in de Indiase deelstaat Rajasthan hebben gebitsproblemen. De ernst van de cariës varieert van licht (40%), matig (20%) tot ernstig (5%). Slechte mondhygiëne kwam voor bij 75% van de kinderen. De onderzochte groep had een gemiddelde dmft-score van 2,8.

Mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson

Het doel van het proefschrift van Merel Verhoeff was om de mondgezondheid bij mensen met de ZvP te onderzoeken. Dat houdt in dat niet alleen de parodontale gezondheid en cariësactiviteit is bekeken, maar ook op het gebied van orofaciale pijn en dysfunctie een inventarisatie is gemaakt hoe het gesteld is met de mondgezondheid.
Algemene tandheelkunde

Hogere suiktertaks moet gezonde keuzes bevorderen 

Suiker verhoogt de kans op cariës, overgewicht en diabetes type II. Het kabinet wil daarom vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs de belasting verhogen op alcoholvrije dranken waar suiker in zit. Het gaat dan om  frisdrank, groente- en fruitsappen en alcoholvrij bier. 
Restauratieve tandheelkunde

Adhesief is me lief deel I

Joost Roeters werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgeleid als ‘old school’ tandarts. Het accent binnen de restauratieve tandheelkunde lag toen nog op het werken met amalgaam en indirecte restauraties zoals gouden in- en onlays en kronen. In een serie artikelen voor TandartsPraktijk duikt Roeters in de ontwikkelingen van de adhesieve tandheelkunde van de afgelopen veertig jaar, de toepassingen en de toekomst van deze game-changer.
Kindertandheelkunde

Trammelant in tandartsland | Het is tijd voor strategische capaciteitsplanning

Al enige jaren maakt de KNMT zich sterk voor het opleiden van extra tandartsen. Recentelijk deed zij dat weer in een brandbrief aan het kabinet en onderschreef zij voor dit doel de petitie van Beyza en Mèlen, die met deze petitie een lang gekoesterde wens om voor de tandartsopleiding te worden ingeloot hoopten te forceren.
Endodontologie

Behoud vitale pulpastomp bij irreversibele pulpitis

Een patiënt wordt intern verwezen voor een wortelkanaalbehandeling van de 36 in verband met diepe cariës onder de kroon en de wens dit element van een nieuwe kroon te voorzien. Bovendien bestaan er sinds enkele weken pijnklachten linksonder in de mond. Op de röntgenfoto (afbeelding 1 ) is een periapicale radiolucentie zichtbaar rondom de mesiale radix.
Parodontologie

Monique van der Veen benoemd tot hoogleraar monitoring in mondgezondheid en preventie

Monique van der Veen is benoemd tot hoogleraar ‘Monitoring in Mondgezondheid en Preventie’ bij de sectie Preventieve Tandheelkunde van ACTA aan de Vrije Universiteit in het kader van een Fenna Diemer Lindeboom leerstoel. Zij start per 1 september 2021. 
Restauratieve tandheelkunde

Patiënt in zijn element | ‘Endo en restau’

Een rotte tand is snel getrokken. Toch kan ook een schijnbaar verloren element soms worden gered, vooral als de patiënt gemotiveerd is en openstaat voor een behandeling met een gereduceerde kans van slagen. Extractie kan altijd nog en het beste implantaat is nog altijd je eigen element. Een verslag van zo’n behandeling en het scheppen van eerlijke verwachtingen.
Algemene tandheelkunde

Stuk van kies linksonder afgebroken | Bevindingen X-puzzel

In het novembernummer van TP vroegen wij u te kijken naar regio 35, 36, 37 bij een 69-jarige dame (afbeelding 1). Tijdens de controle bij een student op ACTA meldt zij dat er een stuk is afgebroken van de kies linksonder.
Algemene tandheelkunde

Stuk van kies linksonder afgebroken | Vraag X-puzzel

Tijdens de controle bij een student op ACTA meldt zij dat van de kies linksonder een stuk is afgebroken. Zij heeft verder geen klachten. De medische anamnese toont geen relevante bijzonderheden.
Nieuwsbrief Abonneren