TandartsPraktijk nr. 8, 2019

  Duurzame tandheelkunde | Alveolaire orthodontie | Samen aan de slag bij malocclusie | Opbouwen met transparante mallen | Gele zwellinkjes van het mondslijmvlies | Ontbrekende laterale incisieven | TP Kennistoets 2019-8 Alveolaire orthodontie

  TP Kennistoets 2019-8 Alveolaire orthodontie

  Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.

  Duurzame tandheelkunde

  Volledige omslijpingen vervangen we indien mogelijk door partiële omslijpingen. De adhesieve tandheelkunde heeft de afgelopen twintig jaar een vlucht genomen.

  Een derde premolaar voor een klasse II-probleem + TP Kennistoets

  Bij een te krappe processus alveolaris ontstaat crowding en bij een te krappe (onder)kaakbasis een skeletale en dentale klasse II. Vaak is een terugliggende onderkaak symmetrisch en soms is er sprake van asymmetrie. Twee casussen over asymmetrie.

  Samen aan de slag bij malocclusie

  Malocclusie of dysgnathie en gebrek aan kauwfunctie gaan vaak hand in hand, afhankelijk van de ernst. In geval van een ernstige afwijking is een gecombineerd orthodontisch-chirurgisch traject noodzakelijk waardoor de occlusie in grote lijnen hersteld kan worden.

  Cantilever composiet-etsbrug met glasvezel en voorgevormde pontic

  Een 50-jarige man heeft als wens een vaste voorziening ter vervanging van zijn partiële plaatprothese om de ontbrekende 11 te vervangen. De 11 is jaren geleden verloren gegaan als gevolg van een trauma.

  Orofaciale pijn bij ouderen met dementie

  Dit promotieonderzoek richt zich op de diagnostiek van orofaciale pijn bij ouderen met een cognitieve beperking of dementie.

  X-puzzel #26

  Deze keer willen we u vragen te kijken naar beelden van een meisje bij wie de gebitsontwikkeling niet normaal verloopt. Er is geen relevante medische anamnese. Toen ze 10 jaar en 8 maanden oud was is extractie uitgevoerd van de eerste premolaren in de bovenkaak.

  Gele zwellinkjes van het mondslijmvlies

  Er zijn diverse afwijkingen die zich in de vorm van een geelachtige zwelling van het mondslijmvlies kunnen voordoen. Het betreft vrijwel altijd toevalsbevindingen die zelden of nooit op kwaadaardigheid blijken te berusten.

  De nep-tandarts op het witte doek

  Vanaf de beginperiode van de films, toen deze nog ‘stom’ waren, hebben beroemde komieken daarin de spot gedreven met tandartsen. Maar ook nog in 1995 werd de film Houseguest uitgebracht waarin de ‘tandarts’ een radeloze nepper is.

  ‘Zwitserland was een prachtige leerschool voor me’

  Kwaliteit moet het leidende principe in de tandheelkunde zijn, vindt tandarts Michaël Smulders. Het is een opvatting die hij leerde tijdens de drie jaar dat hij na zijn opleiding in Zwitserland werkte. En hij draagt die niet alleen in zijn werk uit, maar ook in de cursussen.

  Ontbrekende laterale incisieven

  Als laterale incisieven niet zijn aangelegd is er een functioneel en esthetisch dilemma. Functioneel gezien zie je de cuspidaten graag daar staan waar ze qua vorm voor gemaakt zijn.

  TP Kennistoets 2019-9 Lachgassedatie

  Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.

  Opbouwen met transparante mallen

  Gebitsslijtage is een steeds groter wordend probleem. In deze casus een man van 31 jaar met slijtage en dagelijkse klachten, waarbij gekozen is om de aanwezige gebitsslijtage te herstellen met behulp van composiet.