TandartsPraktijk nr. 1, 2020

  Mondzorg in eerstelijnsdiabeteszorg | Glazuurprojecties en furcatiebetrokkenheid | Het Nederlands elftal in de wachtkamer | Aanvullende registraties bij een indirecte restauratie | Een ‘gereedschapskistje’ vol toepasbare prothetische kennis | Onduidelijke pijnklacht door een breuk | Indirecte pulpa-overkapping en pulpotomie | TP Kennistoets 2020-1 Risicoanalyse

  Over de heg kijken naar het gras van de buren

  De verplichte nascholing voor tandartsen is vorig jaar voorlopig alweer uitgesteld. Een gemiste kans. We zijn intussen een van de laatste beroepsgroepen in de zorg voor wie deze verplichting nog niet bestaat.

  KennisVRAAG Van vast via uitneembaar naar vast TP Kennistoets 2020-1 | Test uw kennis

  In TandartsPraktijk 1-2020 heeft u het artikel Van vast via uitneembaar naar vast kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met deze voorbeeldvraag.

  Mondzorg in eerstelijnsdiabeteszorg

  Dat diabetes en mondgezondheid met elkaar in verband staan is al langer bekend. De meeste kenners zijn het daarom wel eens dat er meer aandacht moet komen voor mondzorg in de diabeteszorg. Met zijn promotieonderzoek probeerde Martijn Verhulst antwoorden te vinden op diverse vragen.

  Wie of wat is bigfoot?

  Door de eeuwen heen zijn er talloze verhalen geweest over geheimzinnige wezens met rare eigenschappen. Sommige bleken in werkelijkheid te (hebben) bestaan. Geldt dan ook voor Bigfoot? Het grote, harige, mensachtige wezen dat in Noord-Amerika voortdurend opduikt?

  Glazuurprojecties en furcatiebetrokkenheid

  Een glazuurprojectie is een veel voorkomend fenomeen, maar relatief onbekend onder clinici. Men spreekt over deze anatomische variatie als het glazuur vanaf de glazuurcementgrens vanuit de glazuurkap doorloopt in het furcatiegebied.

  Het Nederlands elftal in de wachtkamer

  Door de week is Tandheelkundig Centrum Arnhem Noord een gewone tandartspraktijk. Maar op zaterdagen kan er zomaar een topsporter of zelfs een heel team in de wachtkamer zitten.

  Aanvullende registraties bij een indirecte restauratie

  Occlusale slijtage van elementen en restauraties kan zich voordoen bij een normale occlusie en articulatie en wordt verergerd als een patiënt bruxeert. Maar als een restauratie occlusaal slijt of chipt terwijl de natuurlijke elementen niet dezelfde schade vertonen, kan de toepassing van onjuiste beetregistratiemethoden de oorzaak zijn.

  Onduidelijke pijnklacht door een breuk

  Klachten bij een cracked tooth kunnen erg uiteenlopen, en röntgenologisch zijn er vaak geen afwijkingen waarneembaar. Omdat het herkennen van een cracked tooth lastig is, worden in deze casus de kenmerkende symptomen van een cracked tooth beschreven.

  Indirecte pulpa-overkapping en pulpotomie (Scriptieprijs 2019)

  Dit retrospectief onderzoek is uitgevoerd om de 1- en de 3-jaarsoverleving van melkmolaren te onderzoeken die zijn behandeld met een indirecte pulpa-overkapping (IPO) of een (gedeeltelijke) pulpotomie (PP).

  Van vast via uitneembaar naar vast + TP Kennistoets

  Een 72-jarige man heeft een grote brugconstructie in de bovenkaak die het na vele jaren begeeft. Er blijken echter niet voldoende pijlerelementen beschikbaar voor het vervaardigen van een brug van 16-26. Een overkappings-prothese op 4 of 6 implantaten lijkt de enige optie.