TandartsPraktijk nr. 1, 2016

  Composieten belicht (deel 2) | Versnelde orthodontie in opmars | ‘Tuchtcollage’ | Wortelkanaaldesinfectie in beweging | Een minimaal invasieve extractie | Preventie, tandpasta’s en spoelmiddelen | Een patiënt met een ICD

  Prognose

  Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Wat is de prognose? Geen prognose zonder diagnose en geen diagnose zonder analyse van de uitgangssituatie.

  De kerstpuzzel met een oplossing

  In het decembernummer van TP 2015 kreeg u een uitdagende casus van een zich bescheiden opstellende, maar toch enigszins wanhopige patiënt gepresenteerd waarin wij u om advies vroegen.

  Composieten belicht (deel 2)

  In dit tweede deel bespreken we zes composietsystemen waaruit we in de praktijk kunnen kiezen. Ter illustratie is ook nu weer een mock-up en een fluorescentie-mock-up gemaakt met toepassing van deze zes merken naast elkaar.

  Snapt u er nog een barst van?

  Dat hier en daar eens een element splijt, is niet eens zo raar als je ziet wat je allemaal aan tandweefsel vernielt tijdens prepareren en restaureren. Wanneer weet je nou of je te maken hebt met een verticale fractuur en kun je met je patiënt gaan praten over extractie en het vervolg?

  Versnelde orthodontie in opmars

  De integratie van een chirurgische interventie in de orthodontische behandeling heeft bijgedragen aan het verkorten van de behandeltijd: de Periodontally Accelerated Osteogenic Orthodontics (PAOO)-procedure.

  Richtlijnen

  Wanneer moet een vulling of kroon vervangen worden? Wat is de indicatie voor een implantaat? Is amalgaam een obsoleet vulmateriaal dat zo snel mogelijk uit de mond verwijderd moet worden? Allemaal vragen die door evenzovele tandartsen verschillend worden beantwoord.

  ‘Tuchtcollage’

  ‘Een klacht is een gratis advies’ is het bekende devies waarvan verwacht wordt dat het enige vertroosting biedt. Hier is tegen in te brengen dat gratis adviezen vaak onder het hoofdstuk ‘goedkoop is duurkoop’ vallen.

  Wortelkanaaldesinfectie in beweging

  Suzette van der Waal ontwikkelde tijdens haar promotieonderzoek een desinfectiemiddel dat dieper doordringt in het wortelkanaalstelsel dan het regulier toepaste oppervlakdesinfectantium natriumhypochloriet.

  Een minimaal invasieve extractie

  Als bij de extractie de kroon echter afbreekt en de radix van het element achterblijft in de processus wordt dit vaak een lastige procedure. In dergelijke gevallen kan het Benex II extraction system uitkomst bieden.

  Een patiënt met een ICD

  In de tandartspraktijk wordt gebruikgemaakt van allerlei apparatuur die potentieel als bron kan fungeren van lichte of matige elektromagnetische velden. Dit artikel bespreekt daarom de mogelijke interferende bronnen in de tandartspraktijk.

  Paro-richtlijn

  ‘Als de wereld vergaat, ga dan naar Nederland, daar gebeurt alles vijftig jaar later.’ Als dit aan de 19e-eeuwse dichter Heinrich Heine toegeschreven bon mot waar zou zijn, dan zal de eerste evidence based tandheelkundige richtlijn in 2065 in Nederland gepubliceerd worden. Nog een halve eeuw om te bakkeleien.

  Winnie de Poeh had tandbederf

  Het fictieve, pratende beertje Winnie de Poeh was gek op honing. Net als de échte beer Winnie, die zo’n honderd jaar geleden een publiekslieveling was in de London Zoo.

  Een duivels dilemma

  Mooie en tevens duurzame en degelijke tandheelkunde wordt in Nederland bemoeilijkt door de strakke tariefstructuur en het onvermogen van de beroepsorganisaties om hierin met de NZa en ZN verandering te brengen.

  Preventie, tandpasta’s en spoelmiddelen | Erosie

  Naast het initiëren van gedragsveranderingen is het ook mogelijk met behulp van verschillende mondhygiëneproducten, maar ook met calciumverrijkte voedingsmiddelen, het slijtageproces te beïnvloeden of verdere schade te beperken.