Home Uit de oude doos

Uit de oude doos

Restauratieve tandheelkunde

Evaluatie rehabilitatie na 14 jaar functioneren

In 2007 werd een casus gepubliceerd in TP om te laten zien hoe met gefaseerde toepassing van composieten, orthodontie en implantologie een gecompliceerd probleem uiteindelijk vereenvoudigd en op verantwoorde wijze tot een duurzaam occlusieherstel kon leiden. Hoe is het de patiënt de afgelopen 14 jaar vergaan?
Parodontologie

Behandelingen uit de vorige eeuw: ouderwetse tandheelkunde?

In 2004 werd in TP het artikel met bovenstaande titel gepubliceerd waarin twee casussen die ruim twintig jaar gevolgd waren besproken werden. De volgende vragen worden beantwoord: ‘Hoe is het nu, weer 15 jaar later, met de patiënt? en ‘Zou je het weer zo aanpakken als toen?’
Parodontologie

Het dilemma ‘behoud of extractie’

Bij twee patiënten konden zeer dubieuze c.q. zo goed als verloren beschouwde elementen tijdens de initiële parodontale behandeling behouden blijven. Deze casuïstiek betrof een periode van negen jaar.
Parodontologie

Uit de oude doos?! Parodontale nazorg moet!

In 2006 werd in een TP-casus getoond dat professionele inzet tot onverwacht goede resultaten kan leiden. De casus omvatte toen een behandelperiode van twaalf jaar. De redactie van TP vroeg me nu of ik in de huidige tijd nog voor dezelfde aanpak als toen zou kiezen.