Home Tags Rubberdam

rubberdam

Restauratieve tandheelkunde

Het recept voor een 100% kleurmatch

In dit artikel presenteren we aan de hand van een casus hoe een goede kleurbepaling objectief verkregen kan worden en hoe die vervolgens vertaald kan worden naar een recept voor de tandtechnicus waarmee een voor 100% voorspelbaar resultaat met porselein verkregen gaat worden.

Cofferdam tips & tricks

In 1864 wordt rubberdam in de tandheelkunde geïntroduceerd. Patiënten geven zelfs de voorkeur aan behandeling met cofferdam. Desondanks blijft het gebruik van cofferdam in de praktijk beperkt. Kortom, tijd voor verandering!