TandartsPraktijk nr. 4, 2020

  De nieuwe tandarts?! | Een introductie in de biomimetische tandheelkunde | Cantileverbrug van cad/cam-polymeer | Dresscode | Immediate fronttandvervanging én directe belasting | Dubbel Dahlen met een bonus | TP Kennistoets 2020-4 Zwangerschap

  De nieuwe tandarts?!

  Ik weet niet hoe het met u is, maar een onzekere tijd is het nu zeker. Sloot onze beroepsgroep in maart de deuren voor reguliere zorg en deden wij de afgelopen weken alleen nog spoedbehandelingen, nu starten we de reguliere zorg weer op met tal van voorzorgsmaatregelen. Ongetwijfeld bent ook u blij dat u weer wat kunt doen.

  Een introductie in de biomimetische tandheelkunde

  Misschien wel de belangrijkste ontwikkeling in de restauratieve tandheelkunde van de afgelopen 20 jaar - de overgang van mechanische naar adhesieve retentie. De combinatie van wetenschap, principes en technieken vormen samen de ‘biomimetische tandheelkunde’.

  Cantileverbrug van cad/cam-polymeer

  Een 61-jarige man meldt zich met als wens een esthetische oplossing van zijn afgebroken 12. Door de diepe beet is er geen ruimte voor een nieuwe prothetische voorziening, en de radix in situ blijkt avitaal en diepcarieus. Besloten wordt tot herstel van de morfologie van de elementen en het verhogen van de beet.

  Dresscode

  Ooit kon je aan de werkkleding zien wat iemands beroep was. De bakker droeg een blauwgespikkelde (‘pied-de-poule’) werkbroek. In de bouw was een zandkleurig werkpak met koppelriem standaard., en aan een blauwe overall herkende je de metaalarbeider (nu werknemer genoemd).

  KennisVRAAG Zwangerschap TP Kennistoets 2020-4 | Test uw kennis

  In tandartsPraktijk 4-2020 heeft u het artikel Tandheelkundige zorg bij zwangerschap kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met deze voorbeeldvraag.

  Immediate fronttandvervanging én directe belasting | Deel 2

  Het vervangen van een voortand door een kroon op implantaat is een ingrijpende behandeling voor de patiënt en een uitdagende voor de implantoloog. Als tot deze ingreep wordt besloten, en tand en radix dus nog niet verwijderd zijn, is dit voor een algemeen practicus het beste moment om de patiënt naar de implantoloog te verwijzen.

  Dubbel Dahlen met een bonus

  Bij patiënten met een gummy smile is bij glimlachen excessief veel gingiva zichtbaar. Mensen ervaren dit vaak als esthetisch storend, maar verbetering hiervan via behandeling is bijna niet mogelijk. Bij een patiënt die verwezen was met een restauratie- en een slijtageprobleem, kwam na afbehandeling een gunstige bijkomstigheid naar voren: de gummy smile van de patiënt blijkt gereduceerd.

  On the slippery slope of ceramics and composites

  Tegenwoordig willen we tanden en kiezen voornamelijk herstellen met sterke, tandkleurige en biocompatibele materialen die het liefst adhesief te bevestigen zijn zodat extra opoffering van gezond tandweefsel kan worden voorkomen. Ondanks de vergelijkbare toepassing en eigen karakters van composiet en keramiek bestaan er geen duidelijke richtlijnen wanneer welk materiaal het beste kan worden ingezet.

  ‘Typhoid Mary’ in isolement

  In deze tijd van pandemie, isolement, quarantaine en lockdown een terugblik op de befaamdste zaak over het conflict tussen burgerrechten en de macht van de staat op gezondheidsgebied.

  Vrouw, paard en angst voor de tandarts

  Paarden hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van tandarts Astrid Stijger. Door een opleiding leerde ze welke rol deze dieren kunnen spelen voor mensen met tandartsangst. Het leidde uiteindelijk tot een radicaal besluit: ze verkocht haar praktijk en zette in Zuid-Frankrijk een behandel- en cursuscentrum op.

  Tandheelkundige zorg bij zwangerschap + TP Kennistoets

  De meeste zwangeren zullen de zwangerschap melden bij aanvang van het tandartsbezoek. Soms wordt dit bezoek uitgesteld vanwege angst voor de gevolgen van een behandeling of het maken van röntgenopnames. Maar een behandeling kan ook noodzakelijk zijn vanwege tandletsel of een pijnklacht.