Home Casuïstiek Pagina 9

Casuïstiek

Endodontologie

Half werk, maar toch niet verkeerd: Gemengde gevoelens binnen één element

Waarom de hele wortelkanaalbehandeling doen als slechts een deel van de pulpa ontstoken is? Een casus waarbij conventionele methoden enigszins onconventioneel zijn toegepast.
Restauratieve tandheelkunde

Digital smile design in de praktijk: Van enkele restauratie tot totale rehabilitatie

Een van de grote problemen bij totale rehabilitaties is de motivatie van de patiënt. Vaak gaan deze rehabilitatiebehandelingen gepaard met chirurgie, orthodontie, parodontologie en implantologie. Trajecten die veel vragen van onze patiënten: niet alleen hun tijd en het ongemak dat ze moeten lijden, maar ook vaak een grote financiële bijdrage.
Orthodontie

Gevolgen dental trauma niet altijd (direct) zichtbaar: Een verkleurde tand

‘Kunt u iets doen aan mijn verkleurde tand?’ vraagt een 12-jarige patiënt. Enige weken geleden heeft een dentaal trauma plaatsgevonden. Zij heeft geen pijn. Na uitgebreid onderzoek blijkt er toch meer aan de hand te zijn dan alleen ‘een lelijke verkleuring’ van een bovenincisief. Een analyse van de historie, diagnostiek en behandeling van dit dentaal trauma.
Parodontologie

Parodontale zelfzorg: De Gum Irrigator bij peri-implantitis

Implantologie is een snel gegroeide tandheelkundige discipline. Op jaarbasis worden alleen al in Nederland ruim 100.000 implantaten geplaatst. Een implantaat blijkt echter niet altijd een duurzame oplossing.
Restauratieve tandheelkunde

Indirecte keramische facings Facings: van composiet naar porselein

Keramische facings of (directe) composietfacings kunnen, mits juist geïndiceerd, een mooie oplossing vormen voor patiënten bij wie tandweefsel mist of die een esthetische correctie wensen. Het klinische succes van composietfacings is afhankelijk van vele factoren.

In de tijdmachine van professor Barabas: Niet inslijpen maar afstoffen

Aan de hand van casuïstiek laat de auteur zien hoe en wanneer hij de T-scan inzet. Na ruim anderhalf jaar ervaring met dit revolutionaire digitale hulpmiddel en ruim 150 behandelde patiënten heeft deze technologie zijn klinische aanpak en inzicht in diverse disciplines enorm veranderd.
Orthodontie

Alveolaire orthodontie: Crowding is een huisvestingsprobleem! (3)

Verantwoorde orthodontie valt of staat met voldoende aandacht voor de alveolaire ruimte. Bij iedere orthodontische behandeling bepaalt de aanwezigheid van voldoende alveolair weefsel (de fundering) voor een groot deel de kwaliteit van de behandeling.
Restauratieve tandheelkunde

Alles uit de kast bij een complexe mutilatie: Opstellen en uitvoeren van een zorgplan

Het grote voordeel van een zorgplan is dat in één document in woord en beeld een gestructureerd overzicht van de problematiek, behandelfases en het zorgdoel op de lange termijn te vinden is. Aan de hand van een casus worden alle aspecten van een zorgplan belicht en geïllustreerd.

Meest voorkomende aangeboren stelpings/stollingsprobleem in NL: Ziekte van Von Willebrand

Jaarlijks krijg ik meerdere vragen over dit probleem. Hiervan heb ik er vier geselecteerd, die verschillende invalshoeken mogelijk maken.
Implantologie

Immediate implantaatplaatsing in de zijdelingse delen na extractie: Osseodensificatie van de osteotomie in de extractiealveole

In deze casus wordt beschreven hoe in een lastige extractiealveole door middel van densificatie van de osteotomie een hoge initiële stabiliteit en ISQ-waarde kan worden bereikt.