Home Casuïstiek Pagina 9

Casuïstiek

Orthodontie

Correctie van kaakasymmetrie

Een 34-jarige vrouw met een forse asymmetrie van de onderkaak presenteert zich op het gecombineerde spreekuur voor orthodontisch-orthognatische chirurgie. Uit de anamnese blijkt dat deze afwijking in haar puberteit is ontstaan en niet meer progressief is.
Implantologie

Crowding is een huisvestingsprobleem!

Om verantwoord orthodontische behandelingen uit te voeren is het belangrijk op voorhand te onderkennen of er voldoende ruimte aanwezig is op alveolair niveau. Je verhoogt de kwaliteit van de behandeling door niet alleen aandacht te hebben voor het supragingivale deel, maar ook voor het alveolaire deel van de dentitie.
Orthodontie

Klasse II/1 subdivisie met een asymmetrische open beet

Richelle, 9 jaar, komt op verwijzing van haar tandarts in de praktijk omdat zij de tanden scheef heeft staan. Zij heeft een grote asymmetrische open beet met een ontspannen lipsluiting. Haar ouders en zij willen graag een mooi regelmatig gebit.
Restauratieve tandheelkunde

Een gefractureerde 11

Een 65-jarige vrouw komt met een klacht naar de praktijk: de 11 is gefractureerd op gingivaniveau. Er is geen acute pijn, maar er is wel een groot esthetisch probleem. De 11 is vele jaren geleden voorzien van een metaal-porseleinen kroon.
Restauratieve tandheelkunde

Als de vorm dreigt te mislukken …

Deze restauratieve behandeling gaat over het esthetisch en functioneel herstellen van de elementen en het terugbrengen van de mooie lach van de patiënt, zonder – ook op langere termijn – nog meer van het tandweefsel op te offeren dan het trauma al veroorzaakt heeft.
Restauratieve tandheelkunde

Indirecte composietrestauraties

Als er knobbels overkapt moeten worden, is het herstellen van een correcte anatomie van een (pre)molaar niet altijd makkelijk. Dit soort restauraties is tijdrovend. Maar het kan makkelijker, beter en mooier: door de restauratie niet direct, maar indirect te maken.
Restauratieve tandheelkunde

Uitgebreide reconstructie met observatieperiode

De problematiek en etiologie van een gemutileerde casus is veelal divers. Als te snel wordt gegrepen naar definitieve, onomkeerbare oplossingen, kunnen een of meerdere oorzaken onbehandeld blijven.
Orthodontie

Behandeling van een Klasse II/1 met crowding

Een 12-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij een grote overbeet heeft en zijn tanden in de bovenkaak nogal scheef staan. Hij en zijn ouders zijn niet tevreden over de esthetiek van het gebit en zij vragen zich af of daar nu (of later) iets aan gedaan kan worden.

Autotransplantatie na heftig trauma

Bij jonge patiënten met een dentoalveolair trauma, waarbij orthodontie geïndiceerd is, moet in het behandelplan autotransplantatie als een volwaardige optie worden meegewogen. Onderstaand artikel gaat in op de casus van een jong meisje met blijvend tandletsel (avulsies).

Veneerbrug van keramiek

De wens van de patiënt (52) is een relatief snel te plaatsen vaste voorziening voor opvulling van het diasteem regio 21. Meneer wil geen implantaat omdat hij oncologische behandelingen ondergaat. Na bestuderen van esthetiek, occlusie en articulatie is besloten een veneerbrug te vervaardigen van lithiumdisilicaat.