Home Casuïstiek Pagina 10

Casuïstiek

Restauratieve tandheelkunde

The Power of Pencil

Tijdens het vervaardigen van directe composietrestauraties in het front is er tijdens de behandeling altijd die nieuwsgierigheid naar het eindresultaat.
Parodontologie

De behandeling van een furcatie is lastig

In de parodontologie is prognosebepaling een wezenlijk onderdeel van de behandelplanning. In het parodontale plan worden complicerende factoren meegenomen om te bepalen of een behandeling wenselijk is en of dit opweegt tegen de behandelingsduur en de te maken kosten.
Implantologie

Vervanging  centrale en laterale incisieven bovenkaak Tegen alle regels …

Bij een vrouw met een gereduceerd parodontium werden vier naburige voortanden in de esthetische zone verwijderd en immediaat vervangen met behulp van vier implantaten en tijdelijke kronen. Vanwege de ongunstige kaakvorm werd simultaan een verbreding van de kaak toegepast.
Orthodontie

Asymmetrische extractie bij volwassenen

Een volwassen vrouw meldt zich met een afwijkende stand van haar bovenfront. De centrale incisieven staan verticaal niet gelijk met de laterale incisieven. Tevens wijzen naar haar gevoel de laterale incisieven naar voren. Zij stoort zich aan deze ‘scheefgroei’, vreest verergering en vraagt wat de mogelijkheden tot correctie zijn.

Plan tot overbehandeling

Heer in het verkeer. Deze ietwat archaïsche uitdrukking lijkt niet meer van toepassing. In het huidige verkeer zijn het vooral sommige scooterrijders die zich niet als een gentleman gedragen. Op smalle fietspaden scheuren zij zonder op of om te kijken aan geschrokken fietsers voorbij. Ook als de fietser hierbij ten val komt, is de veroorzaker van het ongeval snel uit het zicht verdwenen.
Kindertandheelkunde

Problemen met NRC?

Als een behandelaar problemen ondervindt met het toepassen van NRC wordt het te behandelen kind de mogelijkheid van een oorzakelijke benadering van de aangetroffen cariës onthouden.
Kindertandheelkunde

Logopedie en/of orthodontie?

Een malocclusie, zoals een kruisbeet of een open beet, is meestal niet een op zichzelf staande mondafwijking. In hoeverre kan de combinatie van een orthodontische en een logopedische behandeling zorgen voor een beter en stabieler eindresultaat?
Kindertandheelkunde

Interceptieve behandeling van een omgekeerde overbeet

Iris, een 10-jarig meisje, komt op verwijzing van haar tandarts met een omgekeerde overbeet van de centrale incisieven. Moeder vertelt dat in het verleden al eens geprobeerd is om de omgekeerde overbeet te corrigeren met spatelbijten.

Ernst van de bijwerkingen van glucocorticosteroïden

Uw vraag is drieledig. Om welke ziektebeelden draait het en wat doet een hoge prednisolon dosering die enkele jaren in een hoge dosis zal worden geslikt en waar u op moet letten.
Restauratieve tandheelkunde

Optimaal interdisciplinair

In dit artikel zal aan de hand van een casus worden ingegaan op de wijze waarop Digital Smile Design zo ideaal mogelijk kan worden benut om naar een voorspelbaar, minimaal invasief en duurzaam resultaat toe te werken.