Home Casuïstiek Pagina 11

Casuïstiek

Orthodontie

Klasse I met een dekbeet

Een 12-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts om voor de zekerheid te laten beoordelen of een beugel wel of niet nodig is. De tanden staan onder en boven redelijk mooi in de rij, zodat er qua esthetiek geen echte reden is om aan een beugel te denken.
Restauratieve tandheelkunde

Restricted envelope of function

Bij lokale slijtage in het front wordt vaak gedacht aan het toepassen van een Dahl‑plateau. Soms kan dat een oplossing zijn, maar niet als de oorzaak een restricted envelope of function is.
Restauratieve tandheelkunde

The devil is in the detail

Onder een restauratie die één millimeter overhangt, koloniseren zich voldoende streptococcen mutans om secundaire cariës te veroorzaken. Een implantaat dat maar één millimeter de canalis is binnengedrongen, beschadigt toch de nervus.

Hoe ver ga je voor de patiënt?

Een mondhygiënist meldt me het volgende (verkorte weergave): Ik zag bij toeval een mijnheer van 74 die mij in lichte paniek belde omdat hij al weken met een steelpannetje naast zich dagelijks zit te wachten tot het bloeden uit zijn mond ophoudt.

Autotransplantatie na heftig trauma

Bij jonge patiënten met een dentoalveolair trauma, waarbij orthodontie geïndiceerd is, moet in het behandelplan autotransplantatie als een volwaardige optie worden meegewogen. Onderstaand artikel gaat in op de casus van een jong meisje met blijvend tandletsel (avulsies).

Veneerbrug van keramiek

De wens van de patiënt (52) is een relatief snel te plaatsen vaste voorziening voor opvulling van het diasteem regio 21. Meneer wil geen implantaat omdat hij oncologische behandelingen ondergaat. Na bestuderen van esthetiek, occlusie en articulatie is besloten een veneerbrug te vervaardigen van lithiumdisilicaat.
Restauratieve tandheelkunde

The Power of Pencil

Tijdens het vervaardigen van directe composietrestauraties in het front is er tijdens de behandeling altijd die nieuwsgierigheid naar het eindresultaat.
Parodontologie

De behandeling van een furcatie is lastig

In de parodontologie is prognosebepaling een wezenlijk onderdeel van de behandelplanning. In het parodontale plan worden complicerende factoren meegenomen om te bepalen of een behandeling wenselijk is en of dit opweegt tegen de behandelingsduur en de te maken kosten.
Implantologie

Vervanging centrale en laterale incisieven bovenkaak Tegen alle regels …

Bij een vrouw met een gereduceerd parodontium werden vier naburige voortanden in de esthetische zone verwijderd en immediaat vervangen met behulp van vier implantaten en tijdelijke kronen. Vanwege de ongunstige kaakvorm werd simultaan een verbreding van de kaak toegepast.
Orthodontie

Asymmetrische extractie bij volwassenen

Een volwassen vrouw meldt zich met een afwijkende stand van haar bovenfront. De centrale incisieven staan verticaal niet gelijk met de laterale incisieven. Tevens wijzen naar haar gevoel de laterale incisieven naar voren. Zij stoort zich aan deze ‘scheefgroei’, vreest verergering en vraagt wat de mogelijkheden tot correctie zijn.