Home Casuïstiek Pagina 8

Casuïstiek

Orthodontie

Late behandeling van een asymmetrische Klasse II/1

Een 14-jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat zij een diepe beet heeft en haar tanden in de bovenkaak nogal scheef staan.
Kindertandheelkunde

Narcosebehandeling drastisch beperken kan!

Er bestaan zorgen over de invloed van narcose op de ontwikkeling van de hersenen. Onderzoek hiernaar is gedaan door anesthesioloog De Graaff en anderen bij jonge kinderen.
Endodontologie

Apexresectie mislukt, wat nu? (2)

In dit nummer het vervolg op mogelijke oorzaken van het mislukken van een apexresectie met daarbij de behandelmogelijkheden met behulp van de moderne technieken. Te beginnen met een casus over een anatomische afwijkingen.
Restauratieve tandheelkunde

Hoektandgeleiding

De cuspidaten kunnen we zien als de hoekstenen van ons gebit. In de ideale beet (neutro-occlusie met correcte overjet en overbite) zorgen de cuspidaten bij elke excursie van de onderkaak voor onmiddellijke disclusie van de postcaniene elementen.
Endodontologie

Apexresectie mislukt. Wat nu?

Een retrograde apexresectie vindt meestal plaats bij elementen waarbij een eerste endodontische behandeling of herbehandeling geen succes had of in gevallen waarbij een wortelkanaalbehandeling niet mogelijk is.
Restauratieve tandheelkunde

Implantaten: om hoofdpijn van te krijgen!

Twee patiënten ontwikkelden hoofdpijnklachten na het plaatsen van een vaste brugconstructie op implantaten in de bovenkaak . In dit artikel nemen we u mee door dit proces: de diagnostiek, de behandeling en het verloop van de behandeling.
Restauratieve tandheelkunde

De partiële kroon

Uit onderzoek is bekend dat de fractuurweerstand van een element aanzienlijk afneemt als een endodontische behandeling aanwezig is en/of een knobbeloverkappende restauratie, dan wel een restauratie die de randlijst onderbreekt.

Beperkte mondopening met deflectie

Bij een beperking van de mondopening denkt u natuurlijk aan problemen van het kaakgewricht of van de kauwspieren. We bespreken in dit artikel een casus waarbij in eerste instantie van een gewrichtsprobleem werd uitgegaan, maar waar op basis van systematisch onderzoek en analyse daarvan tot een andere diagnose en behandeling gekomen werd.
Orthodontie

Correctie van kaakasymmetrie

Een 34-jarige vrouw met een forse asymmetrie van de onderkaak presenteert zich op het gecombineerde spreekuur voor orthodontisch-orthognatische chirurgie. Uit de anamnese blijkt dat deze afwijking in haar puberteit is ontstaan en niet meer progressief is.
Implantologie

Crowding is een huisvestingsprobleem!

Om verantwoord orthodontische behandelingen uit te voeren is het belangrijk op voorhand te onderkennen of er voldoende ruimte aanwezig is op alveolair niveau. Je verhoogt de kwaliteit van de behandeling door niet alleen aandacht te hebben voor het supragingivale deel, maar ook voor het alveolaire deel van de dentitie.