Home Casuïstiek Pagina 8

Casuïstiek

Hoe ver ga je voor de patiënt?

Een mondhygiënist meldt me het volgende (verkorte weergave): Ik zag bij toeval een mijnheer van 74 die mij in lichte paniek belde omdat hij al weken met een steelpannetje naast zich dagelijks zit te wachten tot het bloeden uit zijn mond ophoudt.
Parodontologie

De behandeling van een furcatie is lastig

In de parodontologie is prognosebepaling een wezenlijk onderdeel van de behandelplanning. In het parodontale plan worden complicerende factoren meegenomen om te bepalen of een behandeling wenselijk is en of dit opweegt tegen de behandelingsduur en de te maken kosten.
Implantologie

Vervanging  centrale en laterale incisieven bovenkaak Tegen alle regels …

Bij een vrouw met een gereduceerd parodontium werden vier naburige voortanden in de esthetische zone verwijderd en immediaat vervangen met behulp van vier implantaten en tijdelijke kronen. Vanwege de ongunstige kaakvorm werd simultaan een verbreding van de kaak toegepast.
Orthodontie

Asymmetrische extractie bij volwassenen

Een volwassen vrouw meldt zich met een afwijkende stand van haar bovenfront. De centrale incisieven staan verticaal niet gelijk met de laterale incisieven. Tevens wijzen naar haar gevoel de laterale incisieven naar voren. Zij stoort zich aan deze ‘scheefgroei’, vreest vergering en vraagt wat de mogelijkheden tot correctie zijn.

Plan tot overbehandeling

Heer in het verkeer. Deze ietwat archaïsche uitdrukking lijkt niet meer van toepassing. In het huidige verkeer zijn het vooral sommige scooterrijders die zich niet als een gentleman gedragen. Op smalle fietspaden scheuren zij zonder op of om te kijken aan geschrokken fietsers voorbij. Ook als de fietser hierbij ten val komt, is de veroorzaker van het ongeval snel uit het zicht verdwenen.
Restauratieve tandheelkunde

The Power of Pencil

Tijdens het vervaardigen van directe composietrestauraties in het front is er tijdens de behandeling altijd die nieuwsgierigheid naar het eindresultaat.