Home Casuïstiek Pagina 7

Casuïstiek

Implantologie

Crowding is een huisvestingsprobleem!

Om verantwoord orthodontische behandelingen uit te voeren is het belangrijk op voorhand te onderkennen of er voldoende ruimte aanwezig is op alveolair niveau. Je verhoogt de kwaliteit van de behandeling door niet alleen aandacht te hebben voor het supragingivale deel, maar ook voor het alveolaire deel van de dentitie.
Endodontologie

Apexresectie mislukt. Wat nu?

Een retrograde apexresectie vindt meestal plaats bij elementen waarbij een eerste endodontische behandeling of herbehandeling geen succes had of in gevallen waarbij een wortelkanaalbehandeling niet mogelijk is.
Restauratieve tandheelkunde

Implantaten: om hoofdpijn van te krijgen!

Twee patiënten ontwikkelden hoofdpijnklachten na het plaatsen van een vaste brugconstructie op implantaten in de bovenkaak . In dit artikel nemen we u mee door dit proces: de diagnostiek, de behandeling en het verloop van de behandeling.
Restauratieve tandheelkunde

De partiële kroon

Uit onderzoek is bekend dat de fractuurweerstand van een element aanzienlijk afneemt als een endodontische behandeling aanwezig is en/of een knobbeloverkappende restauratie, dan wel een restauratie die de randlijst onderbreekt.

Beperkte mondopening met deflectie

Bij een beperking van de mondopening denkt u natuurlijk aan problemen van het kaakgewricht of van de kauwspieren. We bespreken in dit artikel een casus waarbij in eerste instantie van een gewrichtsprobleem werd uitgegaan, maar waar op basis van systematisch onderzoek en analyse daarvan tot een andere diagnose en behandeling gekomen werd.
Orthodontie

Correctie van kaakasymmetrie

Een 34-jarige vrouw met een forse asymmetrie van de onderkaak presenteert zich op het gecombineerde spreekuur voor orthodontisch-orthognatische chirurgie. Uit de anamnese blijkt dat deze afwijking in haar puberteit is ontstaan en niet meer progressief is.
Orthodontie

Klasse II/1 subdivisie met een asymmetrische open beet

Richelle, 9 jaar, komt op verwijzing van haar tandarts in de praktijk omdat zij de tanden scheef heeft staan. Zij heeft een grote asymmetrische open beet met een ontspannen lipsluiting. Haar ouders en zij willen graag een mooi regelmatig gebit.
Restauratieve tandheelkunde

Een gefractureerde 11

Een 65-jarige vrouw komt met een klacht naar de praktijk: de 11 is gefractureerd op gingivaniveau. Er is geen acute pijn, maar er is wel een groot esthetisch probleem. De 11 is vele jaren geleden voorzien van een metaal-porseleinen kroon.
Restauratieve tandheelkunde

Als de vorm dreigt te mislukken …

Deze restauratieve behandeling gaat over het esthetisch en functioneel herstellen van de elementen en het terugbrengen van de mooie lach van de patiënt, zonder – ook op langere termijn – nog meer van het tandweefsel op te offeren dan het trauma al veroorzaakt heeft.
Restauratieve tandheelkunde

Uitgebreide reconstructie met observatieperiode

De problematiek en etiologie van een gemutileerde casus is veelal divers. Als te snel wordt gegrepen naar definitieve, onomkeerbare oplossingen, kunnen een of meerdere oorzaken onbehandeld blijven.