Home Casuïstiek Pagina 7

Casuïstiek

Implantologie

Gebruik van de geëxtraheerde radix voor het individuele emergence profile: een solitaire tandvervanging

Vervanging van een frontelement door een implantaat is een delicate behandeling. De restauratie moet de natuurlijke tand qua kleur, vorm, structuur en grootte zo goed mogelijk nabootsen.
Restauratieve tandheelkunde

Vragenlijst, mits-verkenning en risk assessment: De mens achter de tanden

Welke vragen moeten worden gesteld om over voldoende informatie te beschikken om tot een gedegen diagnose en een adequate en duurzame behandeling te komen? Arlies Nieuwenhuijse heeft een vragenlijst ontwikkeld voor patiënten met gebitsslijtage.
Orthodontie

Wanneer is een röntgenopname bij jeugdigen noodzakelijk?: Zin en onzin van rö-foto’s bij jeugdigen

Met de huidige apparatuur is een röntgenopname in een handomdraai gemaakt en levert een schat aan informatie. Wat rechtvaardigt röntgenonderzoek bij jeugdigen (2-13 jaar)?

Hybridekeramiek: oplossing voor slijtage

In ons streven minimaal invasief te werken is met de introductie van het cad/cam te bewerken hybridekeramiek Enamic een nieuw, interessant product op de markt gekomen.
Restauratieve tandheelkunde

Slow dentistry

In 2008 werd de 40 jaar oude heer H. verwezen voor een consult in verband met de slijtage van zijn dentitie. Na een uitgebreid onderzoek en overleg met de patiënt werd besloten in te zetten op behoud en rehabilitatie van de dentitie.
Orthodontie

Late behandeling van een asymmetrische Klasse II/1

Een 14-jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat zij een diepe beet heeft en haar tanden in de bovenkaak nogal scheef staan.
Kindertandheelkunde

Narcosebehandeling drastisch beperken kan!

Er bestaan zorgen over de invloed van narcose op de ontwikkeling van de hersenen. Onderzoek hiernaar is gedaan door anesthesioloog De Graaff en anderen bij jonge kinderen.
Endodontologie

Apexresectie mislukt, wat nu? (2)

In dit nummer het vervolg op mogelijke oorzaken van het mislukken van een apexresectie met daarbij de behandelmogelijkheden met behulp van de moderne technieken. Te beginnen met een casus over een anatomische afwijkingen.
Restauratieve tandheelkunde

Hoektandgeleiding

De cuspidaten kunnen we zien als de hoekstenen van ons gebit. In de ideale beet (neutro-occlusie met correcte overjet en overbite) zorgen de cuspidaten bij elke excursie van de onderkaak voor onmiddellijke disclusie van de postcaniene elementen.
Orthodontie

Correctie van kaakasymmetrie

Een 34-jarige vrouw met een forse asymmetrie van de onderkaak presenteert zich op het gecombineerde spreekuur voor orthodontisch-orthognatische chirurgie. Uit de anamnese blijkt dat deze afwijking in haar puberteit is ontstaan en niet meer progressief is.