Home Casuïstiek Pagina 19

Casuïstiek

Orthodontie

Klasse II-afwijking met grote overjet

Een 9-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts. Hij heeft een overjet van 14 mm en de tandarts wil graag weten of het verstandig is om dit op deze jonge leeftijd al te behandelen.
Implantologie

Immediaat implanteren (1)

Tandvervanging in de esthetische zone is een procedure waarbij de kleinste fout in de behandeling van de harde en zachte weefsels leidt tot een onbevredigend esthetisch resultaat en een ontevreden patiënt.
Parodontologie

Autotransplantatie

Tijdens het congres over autotransplantatie in Sopot, Polen (mei 2016) is opnieuw getoond dat autotransplantatie een zeer succesvolle behandeloptie is voor tandvervanging. In dit artikel enkele praktische zaken waar je als behandelaar vooraf rekening mee moet houden.
Implantologie

De sandwichtechniek

Afwezigheid van molaren en premolaren in de zijdelingse delen van de onderkaak komt regelmatig voor. Door deze afwezigheid atrofieert de processus alveolaris ter plaatse in meerdere of mindere mate. Coen Oldenburg heeft een chirurgische techniek ontwikkeld.
Restauratieve tandheelkunde

Een duivels dilemma

Mooie en tevens duurzame en degelijke tandheelkunde wordt in Nederland bemoeilijkt door de strakke tariefstructuur en het onvermogen van de beroepsorganisaties om hierin met de NZa en ZN verandering te brengen.
Parodontologie

Hopeloos verloren en toch bruikbaar

In deze casus wordt een alternatieve benadering beschreven van twee frontelementen waarbij beide wortels minimaal worden geamputeerd. Beide elementen waren als verloren te beschouwen.
Restauratieve tandheelkunde

De indextechniek

Naast traditionele tandziekten als cariës en parodontitis ziet de tandarts van nu steeds vaker patiënten met gebitsslijtage. In deze casus is rekening gehouden met bio-economische principes waardoor de biologische en de financiële prijs relatief beperkt zijn gehouden.
Orthodontie

Angle klasse II-afwijking: verwijs op tijd!

Een 13-jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts met een grote overbeet en een diepe beet. Hij wil graag een oplossing voor dit probleem, maar vreest dat zij te vroeg wordt verwezen omdat nog niet alle melkelementen zijn gewisseld.
Orthodontie

Een zeldzaam functioneel probleem

In het geval van deze casus werd de expertise van een orthodontist en een kaakchirurg ingeroepen. Uiteindelijk vormde een non-invasieve restauratieve aanpak de oplossing voor dit zeldzame probleem.
Restauratieve tandheelkunde

De kerstpuzzel met een oplossing

In het decembernummer van TP 2015 kreeg u een uitdagende casus van een zich bescheiden opstellende, maar toch enigszins wanhopige patiënt gepresenteerd waarin wij u om advies vroegen.