Home Tags Professie

professie

Nieuwe KRT registratienorm per 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 introduceert het KRT een nieuwe registratienorm voor al haar deelnemers. Een registratienorm die past in het tijdsgewricht en de manier waarop de professie vorm wil geven aan deskundigheidsbevordering.
Algemene tandheelkunde

Wolter Brands (KNMT) en Jan Willem Vaartjes (ANT) in Hart van Nederland

Wolter Brands (KNMT) en Jan Willem Vaartjes (ANT) roepen gezamenlijk op tot meer urgentie om steun aan de mondzorg te verlenen.
Algemene tandheelkunde

Wolter Brands (KNMT) en Jan Willem Vaartjes (ANT) in Hart van Nederland | Video

Wolter Brands (KNMT) en Jan Willem Vaartjes (ANT) roepen gezamenlijk op tot meer urgentie om steun aan de mondzorg te verlenen.

Een leven zonder SARS-CoV-2 bestaat niet meer

Het artikel ‘Es gibt keine Zeit nach Covid-19; nur eine Zeit vor Covid-19 und eine zeit mit Covid-19’, geschreven door de broers Markus en Mathias Tröltzsch, heeft in Duitsland veel stof doen opwaaien omdat het helder en gefundeerd ingaat op de problematiek van SARS-CoV-2 in met name mondzorgpraktijken en MKA-klinieken.
Algemene tandheelkunde

Duitse tandarts zet videospreekuur in tijdens coronacrisis

Tandarts zet videospreekuur in tijdens de coronacrisis.

CED roept Europese Commissie op tandartsen te steunen na coronacrisis

Voorzitter Marco Landi van de Council of European Dentists (CED) roept de Europese Commissie op om de gevolgen op lange termijn voor Europese tandartsen door de coronacrisis te helpen verzachten. Dit moet voorkomen dat de toegang tot de mondzorg gevaar gaat lopen.

TandartsJordaan doneert 5.000 mondkapjes aan UMC: “Ze hebben het nodig”

Praktijk TandartsJordaan heeft ruim 5.000 mondkapjes en handschoenen aan het Amsterdam UMC gedoneerd. Het ziekenhuis staat erom te springen en TandartsJordaan heeft ze nu nauwelijks nodig. Jordaan hoop dat andere tandartsen zullen volgen.

Dossier coronavirus (COVID-19) | Mondzorgpraktijken

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt nog steeds toe. Wat betekent dit voor mondzorgpraktijken en de mensen die er werken? De laatste stand van zaken en antwoord op veelgestelde vragen (KNMT).

Voorzorgsmaatregelen voor tandartsen | Coronavirus

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) raadt tandartsen op basis van diverse bronnen (RIVM, ministerie van VWS, IGJ en de afdeling Infectiepreventie van ACTA) een aantal voorzorgsmaatregelen aan.
Algemene tandheelkunde

Opleiding tandheelkunde in de problemen door coronavirus

De Nederlandse opleiding tandheelkunde in Amsterdam kampt met een tekort aan mondkapjes. De maskers woerden gemaakt in China en juist daar worden de maskers massaal ingekocht door de bevolking. Er blijven dus maar weinig mondkapjes over voor de export.