Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 435 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Endodontologie

TP Kennistoets 2019-5 De traumatische diepe beet

Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel en thema uit de vorige editie van TandartsPraktijk | 1 punt, accreditatie: Q-Keurmerk® en registratie: KRT

Drietand, vork en trident

Het wapen de tweetand heeft twee tanden, uiteraard. De drietand drie. De bestekvork heeft meestal vier tanden en dient nog altijd om voedsel in de mond te doen. Maar hij had vroeger ook een nevenfunctie die minder smakelijk was.
Restauratieve tandheelkunde

Flexibel implanteren met ‘tijdelijke’ implantaten

Een 70-jarige man meldde zich aan bij onze kliniek met als klacht dat sinds enige tijd zijn oude kronen loskomen en hij maakt zich daar zorgen over. Hij wil graag zoveel mogelijk zijn eigen dentitie behouden en in ieder geval geen uitneembare voorzieningen.
Restauratieve tandheelkunde

Hergebruik van secundaire kronen met Si-tec-slotjes

Telescoopkronen worden steeds vaker toegepast vanwege de vergrijzing van de bevolking en het behoud van steeds meer eigen gebitselementen. Voorkomen van edentate kaken is van belang om de processus alveolaris te behouden.

‘Respect’

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden, volgens Wikipedia. Ik krijg nogal eens te horen dat ik te weinig respect toon voor bepaalde personen.

Appelazijn

Het gebruik van appel(cider)azijn komt steeds meer in de belangstelling te staan. Volgens vele internetsites is voor iedereen appel(cider)azijn hét middel om snel af te vallen en gezond te blijven. Liggen er geen gevaren op de loer bij het gebruik van appelazijn? Een aandachtsgebied voor de tandarts?

De bacteriële samenstelling in de mond van patiënten met het syndroom van Sjögren

Het primair syndroom van Sjögren (pSS) is een autoimmuunziekte die zich kenmerkt door onder andere ontsteking van de speekselklieren met drogemondklachten als gevolg. pSS ontstaat door een combinatie van erfelijke factoren en omgevingsfactoren, waarvan het menselijk microbioom mogelijk ook een belangrijk onderdeel is.
Restauratieve tandheelkunde

Een betaalbare overkappingsprothese

In Nederland is de toepassing van telescoopkronen bij uitneembare prothetiek niet erg bekend, terwijl deze in ons buurland Duitsland wel een populaire en veelvoudig toegepaste behandelmethode is. We laten aan de hand van een casus zien hoe de principes van de telescoopprothese op een low budget manier uitgevoerd kunnen worden.

Exostosen van het palatum en het kaakbot

Tandartsen worden een enkele maal geconfronteerd met een patiënt bij wie sprake is van een botuitsteeksel, exostose, op het palatum of van de onder- of bovenkaak. Er wordt meestal onderscheid gemaakt tussen een torus palatinus, een torus mandibularis en buccale, veelal multipele exostosen in de boven- en onderkaak.
Restauratieve tandheelkunde

De aanhouder wint

Deze casus gaat over een patiënt bij wie al meerdere malen behandelingen aan zijn front hebben plaatsgevonden en pijnklachten bleven persisteren. Door stap voor stap en element voor element te behandelen verdwijnen zijn pijnklachten en wint hij vertrouwen, waardoor uiteindelijk een pijnvrije en esthetisch nette oplossing is gemaakt.

Verfijn de zoekresultaten