Home Tags Gebitsslijtage

gebitsslijtage

Restauratieve tandheelkunde

Duurzaam resultaat: toeval of planning? | Diagnostiek en analyse

Risico = kans x gevolg. Deze formule lijkt op het eerste oog weinig met tandheelkunde te maken te hebben. Toch is er in de dagelijkse werkzaamheden een belangrijke rol weggelegd voor een goede risicoanalyse. Deel 1 van een drieluik.
Restauratieve tandheelkunde

Erik-Jan Muts over nascholing gebitsslijtage | TP Academy

TP Academy: kies de juiste leermethode om bij te blijven.

Ga voor meer informatie en uitleg naar TP Academy >>

Restauratieve tandheelkunde

Dubbel Dahlen met een bonus

Bij patiënten met een gummy smile is bij glimlachen excessief veel gingiva zichtbaar. Mensen ervaren dit vaak als esthetisch storend, maar verbetering hiervan via behandeling is bijna niet mogelijk. Bij een patiënt die verwezen was met een restauratie- en een slijtageprobleem, kwam na afbehandeling een gunstige bijkomstigheid naar voren: de gummy smile van de patiënt blijkt gereduceerd.
Algemene tandheelkunde

Het verloop van pathologische gebitsslijtage bij patiënten zonder hulpvraag

Voortschrijdende gebitsslijtage kan tot allerlei problemen leiden, zoals esthetische problemen, gevoeligheid, pijn, ongemak en functieproblemen.1 In deze scriptie hebben we de jaarlijkse kwantitatieve hoeveelheid slijtage onderzocht bij patiënten met pathologische gebitsslijtage zonder hulpvraag
Algemene tandheelkunde

Monitoren van gebitsslijtage | Bas Loomans

Docent Bas Loomans (tandarts en universitair docent aan RadboudUMC) adviseert voorafgaand aan behandeling van gebitsslijtage, vooral te monitoren door de jaren heen. Dit geeft een indicatie voor de progressie en of het überhaupt noodzakelijk is tandheelkundig in te grijpen.
Algemene tandheelkunde

Uitleg over diagnostiek en noodzaak van al dan niet te behandelen | Niek Opdam

Dr. Niek Opdam (tandarts en universitair RadboudUMC) geeft uitleg over de diagnostiek en de noodzaak van al dan niet behandelen. Indien behandeling gewenst is, dient dat vooral met minimaal invasieve methodes te worden gedaan.
Algemene tandheelkunde

Gratis whitepaper Etiologie van gebitsslijtage | Erik-Jan Muts

Gebitsslijtage is een ernstig tandheelkundig probleem dat steeds vaker wordt gesignaleerd. Ook onder jeugdigen zien we in toenemende mate gebitsslijtage ontstaan. In de gratis whitepaper Etiologie van gebitsslijtage behandelt expert Erik-Jan Muts de verschillende vormen van slijtage en de oorzaken. Download de whitepaper.
Algemene tandheelkunde

Foto | Geërodeerde dentitie door overmatig gebruik energiedrank

Geërodeerde dentitie door overmatig gebruik van energiedrank.

Aanvullende registraties bij een indirecte restauratie

Occlusale slijtage van elementen en restauraties kan zich voordoen bij een normale occlusie en articulatie en wordt verergerd als een patiënt bruxeert. Maar als een restauratie occlusaal slijt of chipt terwijl de natuurlijke elementen niet dezelfde schade vertonen, kan de toepassing van onjuiste beetregistratiemethoden de oorzaak zijn.

Tooth wear, prevalence and occlusal factors

Komt gebitsslijtage nu vaker voor dan vroeger? En welke factoren in de beet hebben nu invloed op de progressie van slijtage? Hierover gaat het proefschrift van Arie van ’t Spijker dat op 11 april werd verdedigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.