Home Tags Slijtage

slijtage

Enquête Gnathologie | Doe mee en maak kans op…

Om u nog beter en gerichter van dienst te kunnen zijn, wil TandartsPraktijk graag weten wat u als algemeen practicus (zelf) doet op het gebied van gnathologie en welke informatiebehoeften u heeft.
Restauratieve tandheelkunde

Dahlen van molaren

Toepassing van het Dahleffect. Het intruderen van gebitselementen door lokaal over te belasten wordt vooral toegepast in het front als door lokale slijtage dento-alveolaire compensatie is opgetreden. Case reports hebben aangetoond dat het ook toegepast kan worden om molaren te intruderen.
Kindertandheelkunde

Water voor een gezond gebit later + Kennistoets

Gebitten van jongeren, vooral tieners, zijn de afgelopen jaren verslechterd. Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van gaatjes en erosieve gebitsslijtage. Advies: drink kraanwater: een prima dorstlesser, gezond en goedkoop!
Restauratieve tandheelkunde

Hand made

Tandheelkunde en tandtechniek staan meer en meer in het teken van digitalisering. Digitale afdrukken, ‘digital smile design’ en een digitaal productieproces.

Vlog TP Congres Gebitsslijtage 2018

Een spontane vlog van drie studenten tandheelkunde die deelnamen aan het TP Congres op 30 november jl. We willen u de vlog niet onthouden ondanks de matige geluidskwaliteit.

Restauratieve tandheelkunde

Slijtage

Slijtage van het gebit kan op verschillende manieren hersteld worden. Zo kan gekozen worden voor indirecte composiet- of keramische restauraties of voor directe composietrestauraties. Vaak wordt om financiële redenen voor deze laatste optie gekozen.
Restauratieve tandheelkunde

Geen ernstige, wel pathologische slijtage

Een 14-jarig meisje wordt twee jaar geleden verwezen in verband met onbegrepen pijnklachten aan haar gebitselementen. Klinisch is er sprake van gebitsslijtage, maar haar klachten kloppen niet met de mate van gebitsslijtage. Een interessante speurtocht volgt naar de oorzaak van de slijtage, met een verrassende uitkomst.
Parodontologie

Geef het door: Kennis over erosieve gebitsslijtage

Tijdens haar studie tandheelkunde verrichtte Vera Verploegen onderzoek naar de mate van kennis over erosieve gebitsslijtage onder jongvolwassenen. Tevens is aan de deelnemers gevraagd hoe zij geïnformeerd wensen te worden over een tandheelkundig onderwerp. De uitkomsten van het onderzoek.

Het gebitsslijtage beoordelingssysteem

Gebitsslijtage is een multifactorieel proces dat leidt tot het verlies van de harde tandweefsels: het glazuur en het dentine. Peter Wetselaar ontwikkelde voor zijn promotieonderzoek een veelomvattend modulair systeem: het Gebitsslijtage Beoordelingssysteem (GBS).
Restauratieve tandheelkunde

De indextechniek

Naast traditionele tandziekten als cariës en parodontitis ziet de tandarts van nu steeds vaker patiënten met gebitsslijtage. In deze casus is rekening gehouden met bio-economische principes waardoor de biologische en de financiële prijs relatief beperkt zijn gehouden.