Home Tags Premolaar

premolaar

Orthodontie

KennisVRAAG Alveolaire orthodontie TP Kennistoets 2019-8 | Test uw kennis

In TandartsPraktijk 8-2019 heeft u het artikel Een derde premolaar voor een klasse II-probleem kunnen lezen. Maak nu de bijbehorende TP Kennistoets op www.​tandartspraktijk​.​nl/​kennistoets
Orthodontie

Een derde premolaar voor een klasse II-probleem + TP Kennistoets

Bij een te krappe processus alveolaris ontstaat crowding en bij een te krappe (onder)kaakbasis een skeletale en dentale klasse II. Vaak is een terugliggende onderkaak symmetrisch en soms is er sprake van asymmetrie. Twee casussen over asymmetrie.
Orthodontie

Blijvende premolaar verloren door uitgestelde zorg: ‘Turnertand’

Steeds meer gaat de aandacht bij cariësmanagement uit naar de begeleiding van kinderen bij systematische plaqueverwijdering. Als er langdurig periapicale ontstekingen in de melkdentitie zijn, is er ook in de huidige tijd nog een kans dat blijvende elementen schade oplopen.

Endokroon op en in een premolaar!

Een jonge patiënte wordt verwezen in verband met een gebroken 25. Hoewel volgens de literatuur het plaatsen van endokronen op premolaren nog steeds redelijk experimenteel is, besluiten we toch tot deze aanpak.