Home Tags Facings

facings

Restauratieve tandheelkunde

Indirecte keramische facings: Facings: van composiet naar porselein

Keramische facings of (directe) composietfacings kunnen, mits juist geïndiceerd, een mooie oplossing vormen voor patiënten bij wie tandweefsel mist of die een esthetische correctie wensen. Het klinische succes van composietfacings is afhankelijk van vele factoren.