Home Tags Digitalisatie

digitalisatie

Implantologie

Digitale tandtechniek in eigen praktijk | Steeds meer zelf doen

Het is voor tandtechnici efficiënt dat gegevens digitaal worden aangeleverd, maar hoe wordt de clinicus daar zelf beter van? En welke ‘tools’ zijn inmiddels beschikbaar om een gedeelte van het tandtechnisch werk weer zelf te doen?

Enkele digitale toepassingen nader onderzocht

Ulf Schepke steltde digitalisering in zijn proefschrift centraal. Enkele digitale toepassingen binnen de restauratieve tandheelkunde, en met name de orale implantologie, werden door hem nader onderzocht en geëvalueerd.

Digitaal rondom de tandartsstoel

Marieke van der Zande onderzocht de invloed van digitale technologieën op het werken in tandartspraktijken, en welke afwegingen tandartsen maken bij het gebruik ervan.