Home Tags Composiet

composiet

Restauratieve tandheelkunde

Verfijnde instrumenten voor directe restauraties

De MPF composite application tools zijn zeer smalle instrumentaria met een zwarte coating om composiet te appliceren en uitstrijken voor een naadloze aansluiting.
Restauratieve tandheelkunde

On the slippery slope of ceramics and composites

Tegenwoordig willen we tanden en kiezen voornamelijk herstellen met sterke, tandkleurige en biocompatibele materialen die het liefst adhesief te bevestigen zijn zodat extra opoffering van gezond tandweefsel kan worden voorkomen. Ondanks de vergelijkbare toepassing en eigen karakters van composiet en keramiek bestaan er geen duidelijke richtlijnen wanneer welk materiaal het beste kan worden ingezet.

Flowable composiet voor alle indicaties

Een bekende flowable composiet, Clearfil Majesty ES Flow van Kuraray, komt nu uit met drie verschillende vloeibaarheden, waarmee de composiet geschikt wordt gemaakt voor alle indicaties. De drie vloeibaarheden zijn hoog, laag en zeer laag.
Restauratieve tandheelkunde

Align, bleach and bond

Wat als dezelfde, soms zelfs mooiere esthetiek en restauratieve resultaten verkregen kunnen worden door een simpele combinatie van orthodontie en composietrestauraties en we ‘minimally invasive’ kunnen vervangen door ‘non-invasive’ te werk gaan?

Zelfhechtend hybridecomposiet

Bij het plakken van indirecte restauraties maken we al gebruik van zelfhechtende composietcementen. Met ‘zelfhechtend’ bedoelen we dat het te beplakken element niet bewerkt hoeft te worden met ets, prime en adhesief.

Weefselsparend cariës/composiet verwijderen op basis van uv-licht

Volgens de fabrikant van de Fluoresce HD kan, door het aansluiten van een nieuw ontworpen koppelstuk, het normale ledlicht van de airrotor wisselen met uv-licht, waardoor een element transformeert in een kleurgecodeerd voorwerp waarin duidelijk onderscheid wordt getoond tussen door cariës aangetaste dentine, restauratiemateriaal en gezond tandweefsel.
Restauratieve tandheelkunde

Gehecht aan gouden kronen

In 2012 wordt een 58-jarige man verwezen met het verzoek iets aan de slijtage in het front en de zijdelingse delen van de bovenkaak te doen. Er is sprake van een end-to-end beet en slijtage op de dragende knobbels.
Restauratieve tandheelkunde

De levensduur van directe restauraties

Mark Laske heeft aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek verricht en gekeken naar de levensduur en invloed van mogelijke praktijk/operateur-, patiënt- en element/restauratiegerelateerde risicofactoren op de overleving van directe restauraties.

Biocompatibel composiet

Een composiet ontwikkelen dat zich focust op biocompatibiliteit doordat het vrij is van monomeren, zoals hydroxyethylmethacrylaat (HEMA), tri-ethyleenglycol-dimethylacrylaat (TEDGMA) en bisfenol-glycidylmethacrylaat (BisGMA).
Restauratieve tandheelkunde

Opbouwen met transparante mallen

Gebitsslijtage is een steeds groter wordend probleem. In deze casus een man van 31 jaar met slijtage en dagelijkse klachten, waarbij gekozen is om de aanwezige gebitsslijtage te herstellen met behulp van composiet.