Home Tags Amalgaan

amalgaan

Restauratieve tandheelkunde

Casus Non-retentieve restauraties deel 1 | Van diagnose tot preparatie

De verschuiving van retentieve restauraties naar non-retentieve restauraties, gecementeerd met gevorderde adhesieve tandheelkunde, zorgt voor veel veranderingen. Met name op het gebied van de restauratieve tandheelkunde. Verschillende onderzoeken en klinische ervaring tonen aan dat we veel complicaties kunnen voorkomen. Dit is deel 1 van een trilogie over non-retentieve adhesief gecementeerde restauraties.
Algemene tandheelkunde

Gaatjes behandelen met handinstrumenten is niet slechter dan boren

Uit een onlangs gepubliceerd overzichtsartikel van Jo Frencken, tandarts-onderzoeker in ruste, blijkt dat een kies met een gaatje, met de hand schoongemaakt en gevuld met een biologisch vulmiddel, niet onderdoet voor een kies waarvan het gaatje is uitgeboord en voorzien van een conventionele vulling. Volgens Frencken associëren velen deze methode nog met ontwikkelingswerk, maar er is voor veel situaties geen verschil met de gouden standaard: boren.
Algemene tandheelkunde

Secundaire cariës versus primaire cariës

Restauraties worden vaak voor de eerste keer geplaatst vanwege primaire cariës. Primaire cariës begint als ontkalking van het glazuur aan het buitenoppervlak van het element en kan leiden tot grote caviteiten wanneer de balans tussen demineralisatie en remineralisatie langdurig verstoord is.
Algemene tandheelkunde

Belasting van restauraties

Secundaire cariës is een van de meest voorkomende redenen dat restauraties falen en vervangen worden. Restauraties worden nogal eens vervangen wanneer er verkleurde randen (microlekkage) of randspleten aanwezig zijn, omdat men het risico van secundaire cariës dan hoger inschat.
Restauratieve tandheelkunde

De levensduur van directe restauraties

Mark Laske heeft aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek verricht en gekeken naar de levensduur en invloed van mogelijke praktijk/operateur-, patiënt- en element/restauratiegerelateerde risicofactoren op de overleving van directe restauraties.

Verkleuring van dentine door amalgaam

Tegenwoordig worden amalgaamrestauraties veelvuldig vervangen door composiet. Maar hoe zit het met de hechting van composiet aan het donkere dentine dat onder amalgaam vandaan komt? Hans Scholtanus deed onderzoek.
Nieuwsbrief Abonneren