TandartsPraktijk nr. 8, 2020

  ‘Zuurfie’ AH sloopt kindergebit! | Tandtechniek voor dummy’s | Rubberdamned | Regeneratieve endodontie: mythe of feit? | Keramische implantaten | Omgekeerde frontbeet | TP Kennistoets 2020-8 Tandtechniek voor dummy’s

  ‘Zuurfie’ AH sloopt kindergebit!

  In de afgelopen maand september konden familie en vrienden in de AH-app worden uitgenodigd voor een eigen Foodstars party. Na het kiezen van een favoriete challenge konden selfies worden geüpload en mocht er gestemd worden op alle inzendingen. Kinderen maakten zo kans om op de digitale schermen in de supermarktwinkels van de grootgrutter te komen.

  Tandtechniek voor dummy’s + TP Kennistoets

  In de dagelijkse praktijk ontstaat soms een situatie waarbij ondanks mooie protocollen en nauwkeurige behandelplanning, onverwacht toch een uitneembare noodvoorziening gewenst is. In dit artikel wordt een methode beschreven waarbij je in 20 minuten, aan de stoel, een noodplaatje kunt vervaardigen.

  Rubberdamned | Cofferdam

  Veel tandartsen hebben altijd al allerlei redenen gehad om geen rubberdam te gebruiken als standard of care. Maar laten we de stap zetten en voortaan alles onder rubberdam doen. Daar wordt de tandheelkunde, zo denken wij, niet alleen een stukje beter van, het biedt jou en je team ook bescherming tegen al dan niet coronageïnfecteerde aerosolen.

  Regeneratieve endodontie: mythe of feit?

  Hoewel behandelingen gericht op regeneratie van de pulpa en dentine steeds populairder worden, wordt hun voorspelbaarheid nog in twijfel getrokken. Xenos Petridis heeft aan het UMC Groningen onderzoek verricht en gekeken naar factoren die het succes van de regeneratieve endodontie kunnen beïnvloeden.

  Keramische implantaten

  Het gebruik van keramische implantaten is vanaf de introductie binnen de tandheelkunde met enige scepsis ontvangen. Fractuurgevoeligheid en het ontbreken van een tweedelige constructie werden als belangrijke nadelen gezien van keramiek als implantaatmateriaal.

  Meer dan alleen een leuke theorie | CR of MO: welke positie kiezen we bij een gebitsrehabilitatie?

  Centrale relatie (CR) of maximale occlusie (MO): welke positie kiezen we bij een gebitsrehabilitatie? In een serie van drie artikelen willen wij aan de hand van specifieke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk toelichten waarom de benadering vanuit centrale relatie in bepaalde casussen onontbeerlijk is en over welke valkuilen gestruikeld kan worden.

  De zoete leugen

  ‘De waarheid is heden ten dage zo verduisterd en de leugen zo onwrikbaar, dat je de waarheid alleen nog maar kunt vinden als je haar liefhebt.’ Aldus de filosoof Blaise Pascal rond 1660. We leven nu in het ‘post-truth’-tijdperk van nepnieuws en alternatieve feiten, waarin de machtigste man ter wereld iedere dag aperte leugens verkondigt.

  Omgekeerde frontbeet

  Een 60-jarige vrouw stoort zich in toenemende mate aan de esthetiek van haar tanden en mond en wil graag weten of daar iets aan gedaan kan worden. Zij voelt niets voor een uitgebreide orthodontische behandeling in combinatie met chirurgie. Het zijn met name de verhouding tussen de geringe zichtbaarheid van het bovenfront en de grotere zichtbaarheid van het onderfront.

  Pest, Pulpa en Paniek

  Onze kennis van de evolutie van de bacteriële verwekker van de zwarte dood hebben we aan de pulpa van oude tanden te danken. In de veertiende eeuw eiste de pandemie binnen een paar jaar de levens van bijna de helft van de Europese bevolking. Maar wat waren de maatschappelijke en economische consequenties daarvan?

  KennisVRAAG Tandtechniek voor dummy’s TP Kennistoets 2020-8

  In TandartsPraktijk 8-2020 heeft u het artikel Tandtechniek voor dummy's kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met een voorbeeldvraag.

  Sportieve tandarts

  Eigenlijk had Nico de Jong, tandarts in Rotterdam, in Zwitserland geboren moeten worden. Gelet op het aantal keren per jaar dat hij daarnaartoe gaat om te klimmen, heeft hij duidelijk zijn hart verpand aan dat land. Maar nu door corona de mogelijkheden beperkt zijn, draait hij ook zijn hand niet om voor een marathon in eigen land of een kilometertje of vier zwemmen.