TandartsPraktijk nr. 6, 2020

  Claim de restauratieve ruimte | Twee bijzondere lipafwijkingen | Corona: de koe in de kont gekeken | Complexe endo ge-ontcompliceerd | De referentie-analyse | De gebitsprothesen van Hitler en Tojo | TP Kennistoets 2020-6 Amelogenesis imperfecta

  Zorg op maat

  Hoe benader je de behandeling van een niet-complete dentitie? Moeten we altijd gaan voor de ‘top-of-the-bill-behandeling’, of zijn er ook acceptabele compromisbehandelingen? Twee casussen waarin de combinatie van restauratieve tandheelkunde en implantologie een prominente rol heeft gehad.

  Ex-ethische tandheelkunde

  De afgelopen weken was er in de Nederlandse (vooral sociale) media veel aandacht voor Donny Roelvink. De 22-jarige Donny (396.000 volgers op Instagram) heeft in Turkije zijn gebit laten ‘verbouwen’. Al eerder had hij composietfacings laten plaatsen, maar was daar niet meer gelukkig mee.

  Twee bijzondere lipafwijkingen

  Patiënten die bij zichzelf iets ongewoons aan de lippen hebben opgemerkt, zullen zich vermoedelijk primair de huisarts bezoeken. Toch is het niet ondenkbeeldig dat bij de twee hier te bespreken patiënten met een chronische, recidiverende afwijking van de lippen, de tandarts of mondhygiënist als eerst om raad wordt gevraagd.

  Corona: de koe in de kont gekeken

  Op 15 maart berichtten de samenwerkende organisaties KNMT, ANT, ONT en NVM ons als reactie op de landelijke corona-lockdownmaatregelen.

  Complexe endo ge-ontcompliceerd

  Een patiënt van middelbare leeftijd met pijn aan zijn 26 is naar ons verwezen voor een endodontische revisie aan dit element. Als een endodontische behandeling echter wordt gecompliceerd door een dubieuze toestand van het kroongedeelte van het element, is het voorwaarde eerst dit probleem aan te pakken.

  De referentie-analyse | Een duurzaam resultaat: toeval of planning (deel 2)?

  Weefselverlies dat optreedt ter plaatse van een occlusaal contact leidt in de meeste gevallen tot een verticale verplaatsing van een gebitselement om de occlusie in stand te houden. Dit gaat vaak gepaard met migratie van het alveolaire bot en de gingiva: ‘dentoalveolaire compensatie’.

  Detectie en beoordeling van cariës | De stand van zaken

  De ziekte cariës speelt nog steeds een belangrijke rol in de algemene praktijk. Met name het stellen van de juiste diagnose bij zogenaamde ‘questionable’ laesies kan een grote uitdaging zijn. Zeker nu we tegenwoordig een niet-invasieve benadering nastreven in plaats van het openen van de laesies met de boor.

  De gebitsprothesen van Hitler en Tojo

  We besteden deze maand aandacht aan twee dentale bijzonderheden verband houdend met de overwinning van de geallieerden. Opmerkelijke ‘small history’ voor beroepsgenoten.

  Tandarts voor volk en vaderland

  Hoewel het er aanvankelijk niet naar uitzag dat Frits van Kampen bij het leger zou gaan werken, heeft hij daar toch een carrière van maar liefst 31 jaar gemaakt. Na zijn functioneel leeftijdsontslag begon hij een tweede carrière, bij de opleiding tandheelkunde in Groningen.

  Claim de restauratieve ruimte – Amelogenesis imperfecta + TP Kennistoets

  Amelogenesis imperfecta is een aangeboren afwijking waarbij in meer of mindere mate de anatomie van gebitselementen onvolledig is aangelegd. Tijdig behandelen is de boodschap om onnodige kosten in de toekomst te voorkomen en een eventueel orthodontische behandeling te vereenvoudigen en/of de duur ervan te bekorten.

  TP Kennistoets 2020-6 Amelogenesis imperfecta

  Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.

  KennisVRAAG Amelogenesis imperfecta TP Kennistoets 2020-6

  In tandartsPraktijk 6-2020 heeft u het artikel Claim de restauratieve ruimte - Amelogenesis imperfecta kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met de volgende meerkeuzevraag.

  Zorg op maat

  Hoe benader je de behandeling van een niet-complete dentitie? Moeten we altijd gaan voor de ‘top-of-the-bill-behandeling’, of zijn er ook acceptabele compromisbehandelingen? Twee casussen waarin de combinatie van restauratieve tandheelkunde en implantologie een prominente rol heeft gehad.