TandartsPraktijk nr. 2, 2021

  Implanteren in de esthetische zone | Draagkracht bepaalt behandelstrategie | Spelend leren conditioneren | Over de floss | Etiologie van glazuurhypomineralisatie en cariës | Een drietal zwellinkjes op de tong | TP Kennistoets 2021-2 Als kauwen (en soms ook lachen) pijn doet

  Vaccineren Ja/Nee

  Als alles volgens plan verloopt zullen mondzorgverleners vanaf mei, met voorrang, worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren tegen het Covid-19 virus. Veel is op dit moment helaas nog onduidelijk rond die vaccinatieprocedure.

  Extractie, botopbouw en delayed implanteren | Deel 4

  Het behandelen van twee falende centrale incisieven met oude kronen en fistels is een esthetische uitdaging. Door direct na extractie een botaugmentatie uit te voeren kan je de dimensies van het bot en de weefsels opbouwen om in tweede instantie voorspelbaar te implanteren.

  I-brigade

  Soms loop je tegen gebeurtenissen of ervaringen aan, die je als een déja vu ooit eerder hebt meegemaakt. Dat was het geval toen ik het laatste nummer van het NVOI-bulletin opensloeg.

  Een drietal zwellinkjes op de tong

  Op de tong kunnen zich velerlei afwijkingen voordoen, variërend van onschuldige tot kwaadaardige. Denk maar aan het plaveiselcelcarcinoom waarvoor de tongranden voorkeursplaatsen zijn. In deze bijdrage komen drie patiënten aan bod met deels gewone, maar deels ook zeldzame tongafwijkingen.

  Spelend leren conditioneren

  Eigenlijk staat het hele leven van een kind in het teken van leren. Elke ervaring, hoe vroeg ook, is een leermoment. Ook die bij de tandarts. Goede of slechte ervaringen hebben gevolgen voor verdere bezoeken en bepalen mede het al dan niet slagen van tandheelkundige behandeling. Oncoöperatief gedrag: hoe pakken we dat aan?

  Dick van den Bol: ‘Liever een legertruck dan een Porsche’

  Een auto heeft de gemiddelde tandarts wel, in sommige gevallen misschien zelfs twee. Maar wat tandarts Dick van den Bol uit Son en Breugel tot zijn beschikking heeft, is toch echt van een andere orde: een verzameling grote militaire voertuigen uit WO II.

  Over de floss

  Het kan soms lastig zijn om diepe preparaties goed te isoleren. In dat geval kan een flosligatuur een uitstekend hulpmiddel zijn. In dit artikel wordt middels een aantal voorbeelden en een video uitleg gegeven hoe de flosligatuur kan worden toegepast om extra retractie van de rubberdam en de weke delen te verkrijgen.

  Als kauwen (en soms ook lachen) pijn doet + TP Kennistoets

  Een patiënt is naar ons verwezen omdat ze bij kauwen pijn ervaart. Voorts blijkt dat ze ongelukkig is met de esthetiek van haar gebit die de afgelopen jaren achteruit is gegaan, waardoor ze niet meer vrijuit lacht. Kan dat verholpen c.q. gecorrigeerd worden? Verslag van alle bevindingen die tot het behandelplan hebben geleid.

  Het vaccin anno 1796

  Een ziekte bestrijden met iets dat die ziekte lijkt te veroorzaken? In het laatste decennium van de achttiende eeuw was dit een eigenaardige opvatting. Eerst kwam homeopathie, van dubieuze waarde. Maar kort daarna het eerste vaccin.

  Een endo light alstublieft

  Bij een endostart wordt nog vaak de hele pulpa uit het gebitselement verwijderd. Het is maar de vraag of dat nodig is, want een kroonpulpotomie geeft net zoveel pijnbestrijding, maar is minder invasief en makkelijker. En als je weet dat uit de literatuur blijkt dat het achterblijvende nietontstoken weefsel kan herstellen, is een endo light een interessante optie.

  Draagkracht bepaalt behandelstrategie

  Bij het kiezen van een orthodontische behandeling staan vaak meerdere behandelopties tot je beschikking. Die opties worden niet alleen bepaald door de anatomische omstandigheden, maar ook door de psychische draagkracht – vooral als het om jeugdige patiënten gaat. In dit artikel beschrijf ik de verschillende opties en de gemaakte afwegingen aan de hand van een casus.

  Etiologie van glazuurhypomineralisatie en cariës

  Uit eerder onderzoek zijn er aanwijzingen dat ziekte op jonge leeftijd, alcoholgebruik gedurende zwangerschap, afkomst en geboortegewicht bij de glazuurontwikkeling en -mineralisatie van invloed kunnen zijn. Justin van der Tas zocht naar nieuwe etiologische factoren van glazuurhypomineralisatie.

  Smile Lite in bruikleen voor TP-lezers

  Als u ook een casus wilt presenteren in TP maar niet beschikt over een camera, laat het ons dan weten. 4CleverDental is namelijk bereid een Smile Lite tijdelijk ter beschikking te stellen aan lezers van TP.

  Video’s bekijken via de More Media App

  Vanaf TandartsPraktijk 1-2021 is het mogelijk bij sommige artikelen direct op de telefoon een bijbehorende video te bekijken.

  Slim een parodontiumstatus maken

  De tandarts heeft de luxe van een assistent, wat onder meer heel handig is bij het meten van een pocket of een parodontiumstatus maken. Maar dat geldt in de praktijk vaak niet voor de mondhygiënist, terwijl juist die deze verrichtingen vaker uitvoert.

  Chloorhexidinechip

  Heeft u last van verdiepte pockets die na reinigingen niet afnemen? Een aanvullende optie op de parodontale therapie zou het aanbrengen van de Periochip kunnen zijn: een dunne film die in een enkele verdiepte pocket aangebracht kan worden.

  Materiaalverwarmer | TP test

  In dit nummer test ik de C-Flo van Bryant Dental: een handige verwarmer voor composiet, anesthesie en hypochloriet, die bovenal met zijn design en zwarte kleur stijlvol in de behandelkamer staat.