TandartsPraktijk nr. 2, 2020

  Rekken of eerder trekken? | Een geïmpacteerde hoektand: hoe te implanteren? | Het voorkomen van ontkalkingen bij orthodontische behandeling | Ongewone mondslijmvliesbeschadigingen | Tijdelijke kroon en brug digitaal | De trios vergeleken met de T-Scan en articulatiepapier | TP Kennistoets 2020-2 Mondzorg voor ouderen is maatwerk

  Rekken of eerder trekken?

  U komt ze in de dagelijkse praktijk ook vast regelmatig tegen: een vitale zeventiger die een goede en functionerende dentitie heeft. Eigenlijk is de gemene deler bij deze oudere dat hij of zij de mond redelijk tot goed kan onderhouden en er prima mee functioneert.

  Een geïmpacteerde hoektand: hoe te implanteren?

  Een geïmpacteerde hoektand kan op volwassen leeftijd het plaatsen van een implantaat lastig maken, doordat de hoektand in de weg zit. Het verwijderen van zo’n hoektand is lastig en zal gepaard gaan met botverlies. In deze casus een minder invasieve behandeling.

  Mondzorg voor ouderen is maatwerk + TP Kennistoets

  De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening, waarbij de substantia nigra, een deel van de hersenstam, degenereert en er een tekort aan de neurotransmitter dopamine ontstaat. Tijdig verwijzen naar deskundige behandelaars kan voor de patiënt veel betekenen.

  KennisVRAAG Parkinson TP Kennistoets 2020-2 | Test uw kennis

  In TandartsPraktijk 2-2020 heeft u het artikel Mondzorg voor ouderen is maatwerk kent veel complicaties kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met deze voorbeeldvraag.

  Het voorkomen van ontkalkingen bij orthodontische behandeling

  Een van de belangrijkste nadelige effecten van de behandeling met vaste orthodontische apparatuur zijn de ontkalkingen rondom de brackets. Op basis van het promotieonderzoek van Nicoline van der Kaaij komen twee klinische praktische adviezen voort.

  Op dood spoor?

  In 2007 stond in het augustusnummer van TandartsPraktijk een case-report met als titel ‘Op dood spoor?’ Inmiddels wordt deze patiënt al bijna 13 jaar vervolgd en om die reden is besloten om in dit artikel geen follow-up over een periode van 12 jaar.

  Ongewone mondslijmvliesbeschadigingen

  Een bekend voorbeeld van een mondslijmvliesbeschadiging is natuurlijk het traumatische ulcus, Minder bekend zijn de hier besproken slijmvliesbeschadigingen. De vraag is altijd of verwijzing naar de MKA-chirurg noodzakelijk of gewenst is.

  Tijdelijke kroon en brug digitaal

  Halverwege een rehabilitatietraject gaan de tijdelijke voorzieningen kapot. Ook raakt deze patiënt zijn puttymal kwijt waarmee de tijdelijke brug en kronen zijn gemaakt. Reden tot paniek? Nee, want dankzij de digitalisering kunnen we de voorzieningen ook frezen.

  Virus | Ernstige infectieziekten

  Rond het begin van de twintigste eeuw heerste er een algemeen optimisme de mens van alle ernstige infectieziekten voor altijd te zullen kunnen bevrijden. Er bleek helaas een klasse pathogenen te zijn die deze hoop ondermijnde.

  Ontdek de beeldhouwer in jezelf

  Het komt weinig voor dat een cursus zo praktisch is dat je met de daarin nieuwverworven kennis de volgende dag daadwerkelijk beter werk aflevert. Dit maakt de workshop ‘Ontdek de beeldhouwer in uzelf’ zo bijzonder.

  De trios vergeleken met de T-Scan en articulatiepapier

  Met de komst van intraorale scanners is het mogelijk een virtuele occlusieregistratie uit te voeren. De validiteit van deze occlusieregistratie en hoe deze zich verhoudt tot de ons bekende technieken is onbekend.