Algemene tandheelkunde

Coronale resorptie van geretineerde, blijvende gebitselementen; wat te doen?

In het coronale deel van een niet-doorgebroken gebitselement kan zich coronale resorptie bevinden, zich uitend als een min of meer omschreven radiolucentie. De vraag is, wat de tandarts bij het aantreffen van een dergelijk fenomeen moet doen. Controleren of naar de MKA-chirurg verwijzen?

Over algemene tandheelkunde

Reguliere mondzorg

Algemene tandheelkunde omvat de reguliere mondzorg. Onder algemene tandheelkunde vallen de tandartsbehandelingen die bedoeld zijn om pijnklachten aan het gebit te voorkomen of tegen te gaan. Hierbij kun je denken aan periodieke controles, het verhelpen van algemene klachten, het vullen van gaatjes, maar ook extracties, het plaatsen van kronen en bruggen of een wortelkanaalbehandeling. Door je gebit regelmatig te laten controleren, behoud je een gezond gebit, een mooie glimlach en voorkom je onaangename pijnklachten.

Video