Home Tags MKA-chirurg

MKA-chirurg

Algemene tandheelkunde

Palatumbeet Dat los je samen op!

Het gebruik van 3D-technologieën spelen een steeds belangrijkere rol in de mondzorg, vooral in het kader van complexe multidisciplinaire behandeling. Bij het behandelen van een traumatische palatumbeet is goede klinische inzicht in de occlusie, kaakrelatie en harmonie van het gelaat noodzakelijk om een voorspelbaar behandelresultaat te bereiken.

De toekomst is aan 3D | Automatische segmentatie van kaakkopjes

Het gebruik van driedimensionale (3D) technologieën speelt een steeds belangrijkere rol in de mondzorg. De omzetting van 2D-naar 3D-beeldvorming biedt veel nieuwe inzichten, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo ook bij de 3D-weergave van kaakkopjes, wat met name klinisch relevant is binnen de orthognathe chirurgie.

Uitreiking BOOA Research Grant en Aanmoedigingsprijs 2021

Tijdens het Najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA), dat op donderdag 11 en vrijdag 12 november 2021 werd georganiseerd door de vakgroep MKA in Breda, heeft dr. Theo J.M. Hoppenreijs, voorzitter van de Stichting tot Bevordering van Bijzondere Wetenschappelijke Onderwijs- en Onderzoeksactiviteiten (BOOA) de BOOA Research Grant 2021 en de Aanmoedigingsprijs uitgereikt.

Uitreiking Stipendia Marten Hut prijs en Eervolle Vermelding 2021

Aan het einde van het 65e Najaarscongres met als thema “Met het Oog op morgen” van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie (NVMKA) heeft de Stipendiumcommissie de Marten Hut prijs en de Eervolle Vermelding 2021 uitgereikt. Het congres is op 11 en 12 november 2021 door de maatschap MKA-chirurgie West-Brabant in Breda georganiseerd.

Beter inzicht in orbitafracturen

De reconstructie van en het herstel na een orbitafractuur is onvoorspelbaar en een uitdaging. Jesper Jansen heeft in het Amsterdam UMC (locatie AMC) onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van verschillende afzonderlijke componenten van computergeassisteerde chirurgie en een klinisch protocol voor de behandeling van orbitafracturen.