TandartsPraktijk nr. 10, 2020

  Immediate delayed implanteren | Faalangst of vijlangst | Extraheren kan altijd nog | Meer ferrule door extruderen met vezels klieven | De invloed van influencers | Het virus in de winter | TP Kennistoets 2020-10 Beter interpreteren na correct registeren

  Tandheelkunde en TP na 2020

  Aan het einde van 2020 kunnen we terugzien op een jaar van onverwachte veranderingen. In januari gingen we van start, ervan uitgaande dat het een jaar zou worden zoals andere jaren. In maart sloten de meesten van ons de deuren om die na een week of zes weer te openen. Maar niet zoals voorheen.

  Immediate delayed implanteren – Protocollair werken geeft resultaat! | Deel 3

  Het vervangen van een of meer bovenfrontelementen is een ingrijpende behandeling voor zowel patiënt als implantoloog. Vanuit de orale implantologie bestaan hiervoor geen duidelijke richtlijnen. Ik probeer deze behandeling volgens een eigen protocol uit te voeren. Na eerdere artikelen over immediaat implanteren in de esthetische zone én implanteren in een geresorbeerde kaak, is dit deel 3: immediate delayed implanteren met het oplossen van een complicatie.

  Faalangst of vijlangst

  De Latijnse uitdrukking ‘mea culpa’ betekent letterlijk vertaald: ‘door mijn schuld’. Het is een woord van boete dat in een Latijnse katholieke mis klinkt en religieuze kerkgangers spreken deze schuldbekentenis al eeuwenlang uit. Maar stel dat er in de behandelstoel sprake is van een complicatie, is het dan verstandig dat de behandelaar jegens de patiënt onmiddellijk het ‘mea culpa’ belijdt? Of doet hij er beter aan om het incident niet te melden omdat het slechts een complicatie is en geen fout?

  Extraheren kan altijd nog

  Dit werkstuk is echt een uitdaging. Door een ernstige beetverlaging die moeilijk gelicht kan worden, is het al heel lastig om de niet gestabiliseerde occlusie ideaal te maken. De stappen die moeten leiden tot een goed passende prothese moeten in een beperkte tijd worden afgerond, want de patiënt woont in het buitenland en is hier slechts tijdelijk. Daarbij is ook nog gekozen voor een immediate telescoopprothese. Een mission impossible?

  Meer ferrule door extruderen met vezels klieven

  Bij een patiënt met een 5-delige brug met pijlers 23 en 27 zit de kroon op de 23 los. De brug is in 2004 geplaatst met aanvankelijk ook de 24 als pijler. Deze is in 2012 verloren gegaan.

  De invloed van influencers

  Blogs, een verkorting van weblogs, begonnen als eenvoudige geschreven online dag- of logboeken, zijn intussen gevolgd door vlogs, dagboeken bestaande uit videobeelden waarmee vloggers op sociale media hun volgers inspireren en kunnen beïnvloeden. Ook de tandheelkunde heeft te maken met influencers, met soms overbodige en schadelijke behandelingen als gevolg.

  Het virus in de winter

  Warme temperatuur associëren we met het floreren van pathogenen. Verkoeling met het afremmen daarvan. Waarom verwacht men dan een toename van covid-19- en griepbesmettingen in de wintermaanden?

  Het functioneren van speekselvervangers

  Xerostomie, het gevoel van droge mond, is een symptoom dat optreedt bij verschillende ziektebeelden, zoals het syndroom van Sjögren, diabetes type 2, maar ook als gevolg van het gebruik van (vaak) meerdere typen medicatie en als bijwerking van radiotherapiebehandeling voor tumoren in het hoofd-halsgebied. Doordat xerostomie subjectief van aard is, is het een lastig te kwantificeren symptoom.

  Beter interpreteren na correct registeren + TP Kennistoets

  Meten is weten. Ook als het over de centrale relatie gaat. Het registreren hiervan is eigenlijk de basis van volledige rehabilitaties. Maar welke registratiemethode is geschikt voor welke casus? In dit artikel beschrijven wij verschillende methodes om de centrale relatie te registreren en geven aan de hand van twee casussen aan wanneer welke methode de voorkeur heeft, en waarom.

  KennisVRAAG Beter interpreteren na correct registeren TP Kennistoets 2020-10

  In TandartsPraktijk 10-2020 heeft u het artikel Van glad via ruw naar hybride kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met de volgende meerkeuzevraag. 

  KennisVRAAG Een vervelende vlek! En nu? TP Kennistoets 2021-1

  n TandartsPraktijk 1-2021 heeft u het artikel Een vervelende vlek! En nu? kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met de volgende meerkeuzevraag.

  Professionele foto’s met de smartphone | TP test

  Een van de grootste ontwikkelingen in de tandheelkunde van het afgelopen decennium is de digitalisering. Van patiëntdossiers, röntgenfoto’s tot digitaal afdrukken (intraorale scans): digitalisering maakt het ons niet alleen makkelijker, maar de kwaliteit daarvan verbetert er ook door.

  KennisVRAAG Als kauwen (en soms ook lachen) pijn doet TP Kennistoets 2021-2

  In TandartsPraktijk 1-2021 heeft u het artikel Een vervelende vlek! En nu? kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met de volgende meerkeuzevraag.

  KennisVRAAG Doe méér met POM TP Kennistoets 2021-3

  In TandartsPraktijk 3-2021 heeft u het artikel Doe méér met POM kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met de volgende meerkeuzevraag.

  KennisVRAAG Digital Down Kennistoets 2021-4

  In TandartsPraktijk 4-2021 heeft u het artikel Digital Down kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met de volgende meerkeuzevraag.