Home Tags Zorg

zorg

Mondzorg thuis

Hoe kunnen wij zorg blijven dragen voor kwetsbare ouderen, die jarenlang de zorg voor hun gebit aan ons hebben toevertrouwd? Claar Wierink laat zien waarom mondzorg aan huis van belang is en ook goed uitvoerbaar aan de hand van casuïstiek.

Ketenvorming

‘Ik zie allerlei soorten ketenvorming. Ik vind ketenvorming een verzamelnaam waar vaak aan geadresseerd wordt zonder verwijzing naar de vorm. Samenwerkingen laten ontstaan tussen tandartsen op een manier dat de arts zijn of haar autonomie gewaarborgd blijft, waarin de arts de vrije keuze krijgt om zich wel of niet met bepaalde randzaken zoals de kleur van de kamer of soort composiet mee bezig te houden.
Kindertandheelkunde

Niet gewoon even loswiebelen

Sommige kinderen zijn zo voorzichtig met melkelementen in fase van wisseling, dat deze persisteren. Deze elementen worden dan een bron van stress – en kunnen zelfs zorgen voor (supervised) vermijding, van zowel zorg als zelfzorg. In deze casusbeschrijving wordt de ernst hiervan duidelijk – en worden eventuele alternatieven beschreven.
Algemene tandheelkunde

WHO keurt wereldwijde mondgezondheidsstrategie goed

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft tijdens zijn 75e bijeenkomst eind mei, de wereldwijde mondgezondheidsstrategie officieel goedgekeurd en aangenomen. De strategie moet bijdragen aan een betere mondgezondheid van de wereldbevolking. Een van de doelen is om mondzorg op de politieke agenda’s krijgen van de lidstaten en mondzorg beter te integreren in de eerstelijns gezondheidszorg.

Shared decision making in de tandartspraktijk

‘Om het belang van goed en volledig informeren van de patiënt te onderstrepen, sluit de KNMT zich aan bij de landelijke campagne Samen Beslissen. Deze campagne is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich in voor meer inzicht in zorguitkomsten en voor meer samen beslissen. De campagne is in september 2021.
Algemene tandheelkunde

Hoge bijdragen die voor eigen rekening komen

Het klinkt eenvoudig: mondzorg in de basisverzekering om financieel kwetsbaren te helpen. De vraag is of de bewuste groep geholpen wordt door mondzorg voor alle Nederlanders op te nemen in het basispakket. Ik denk van niet.
Algemene tandheelkunde

Mondzorg in de basis zorgverzekering? | Column

Eén van de zaken, die elke zorgprofessional die de eed van Hippocrates heeft afgelegd heeft beloofd, betreft: ‘Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.’ De Dokters van de Wereld willen met een petitie bereiken dat de mondzorg in de basis zorgverzekering wordt opgenomen en zo ook voor de minderbedeelden volledig toegankelijk wordt.

Prikketeur

In april van dit jaar begon de Covid19-vaccinatiecampagne. Omdat er een schreeuwend tekort was aan vaccinateurs, voelde ik mij als pensionado geroepen om mee te helpen. Ik had immers in mijn beroepsleven ontelbare prikken uitgedeeld en mijn BIG-registratie was nog geldig.
Algemene tandheelkunde

Vrijwillig en belangeloos

Dokters van de Wereld trekt in 2022 op vrijwillige basis en belangeloos met tandartsen, mondhygiënisten, assistenten, technici en kaakchirurgen alweer voor het derde jaar met de Mondzorgkaravaan door Nederland om minder bedeelden te helpen. Lokale tandartsen dragen een steentje bij door deel te nemen aan een ‘Friendly Network’.
Algemene tandheelkunde

Mondmaskerfabriek geeft vluchtelingen een kans | TP Podcast

Fleur Bakker runt naast drie restaurants een mondmaskerfabriek in Arnhem. Haar missie: mensen met een vluchtelingenachtergrond een kans bieden en de mond- maskers zo duurzaam mogelijk produceren in eigen land. Sander Loos ging op bezoek bij Fleur in Arnhem. Luister mee!
Nieuwsbrief Abonneren