Home Tags Verplichte nascholing

verplichte nascholing

Over de heg kijken naar het gras van de buren

De verplichte nascholing voor tandartsen is vorig jaar voorlopig alweer uitgesteld. Een gemiste kans. We zijn intussen een van de laatste beroepsgroepen in de zorg voor wie deze verplichting nog niet bestaat.

Nascholingsindustrie

Al meer dan twintig jaar wordt er vergeefs gesproken over verplichte nascholing. Maar nu schijnt die er volgens de belanghebbers toch echt te komen. De overheid wil zo snel mogelijk op voorstel van de beroepsverenigingen ANT en KNMT een algemene maatregel van bestuur invoeren waarin een en ander geregeld is.

Verplichte nascholing voor de tandarts: waar staan we?

Eén ding is zeker: nascholing wordt voor tandartsen een voorwaarde voor herregistratie in het BIG-register. Maar vanaf wanneer, en hoe streng worden de eisen? Het ministerie van VWS is hierover in overleg met beroepsverenigingen KNMT en ANT.

Poll | Bent u voor of tegen verplichte bij- en nascholing voor tandartsen?

Daar waar tandheelkundig specialisten allang een verplichting hebben tot het volgen van bij- en nascholing, blijven de tandartsen tot nog toe achter. Moeten tandartsen ook worden verplicht tot het volgen van bij- en nascholing? Wat vindt u? Laat het weten via de poll!

Bij- en nascholing

Na jarenlange inspanning van collega-tandartsen en diverse verenigingen om bij- en nascholing in ons mooie beroep te registreren en binnen zelfopgestelde kaders te verplichten, lijkt deze inspanning een vastere vorm te krijgen.
Nieuwsbrief Abonneren