Home Tags Pocket

pocket

Chloorhexidinechip

Heeft u last van verdiepte pockets die na reinigingen niet afnemen? Een aanvullende optie op de parodontale therapie zou het aanbrengen van de Periochip kunnen zijn: een dunne film die in een enkele verdiepte pocket aangebracht kan worden.