Home Tags Lachgas

lachgas

Lachgas verboden als roesmiddel

Lachgas mag niet meer als roesmiddel worden gebruikt. Het kabinet verbiedt het onder jongeren razend populaire middel, omdat onderzoekers concluderen dat het gevaarlijker is dan gedacht. Gebruik in de slagroomspuit en voor verdoving bij de tandarts blijft wel toegestaan.
Orthodontie

TP Kennistoets 2019-9 Lachgassedatie

Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.

Wat weet u van lachgassedatie? + TP Kennistoets

Het gebruik van lachgas in het uitgaanscircuit zorgt voor vragen en onrust bij onze patiënten, terwijl lachgassedatie bij angst voor tandheelkundige behandeling en/of onvoldoende medewerking juist uitkomst biedt. Wat weet u van lachgassedatie?

KennisVRAAG Wat weet u van lachgassedatie? TP Kennistoets 2019-9 | Test uw kennis

In deze editie van TandartsPraktijk heeft u het artikel Wat weet u van lachgassedatie? kunnen lezen. Maak nu de bijbehorende TP Kennistoets op www.​tandartspraktijk​.​nl/​kennistoets
Kindertandheelkunde

KennisVRAAG Wat weet u van lachgas TP Kennistoets 2019-7 | Test uw kennis

In TandartsPraktijk 6-2019 heeft u het artikel Water voor een gezond gebit later kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met deze voorbeeldvraag.
Kindertandheelkunde

TP Kennistoets 2019-7 Lachgas

Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.

Wat weet u van lachgas + TP Kennistoets

Dit keer een appèl aan alle collega-tandartsen om patiënten te waarschuwen voor de dure gevolgen van het inhaleren van een ballonnetje gevuld met een goedkoop en ogenschijnlijk onschuldig gas.