TandartsPraktijk nr. 7, 2023

  AI en robotica in de praktijk: moeten we ons zorgen maken? | Thema bedrijfsvoering: Kosten omlaag omzet omhoog | Infectiepreventie: Alle voorbereidingen voor een nieuwe uitbraak | Een update over aften | Casus: Parodontale botdefecten | Praktijksoorten, leeftijd,mannen & vrouwen en omzet | TP Kennistoets 2023-7 Barsten & fracturen

  KunstGebit | De Tandentrekker II

  In de vorige editie stond ‘De tandentrekker’ van Jan Steen in de schijnwerpers. Met name door het theatrale aspect maakte de schilder met dit kunstwerk furore. In deze editie zoomen we in op de figuur van de tandentrekker. Er bestaat iconische traditie in de Nederlandse en Vlaamse schilder- en prentkunst sinds begin 16e eeuw.

  Leuk of niet?

  In dit nummer hebben we het onder andere over AI en robotica in de tandheelkunde. Het was u misschien nog niet direct opgevallen, maar de cover van dit blad komt van een AI gedreven beeld generator. Mijn ­verzoek (voor kenners ‘prompt’) was: maak een plaatje van een robothoofd met mondmasker.

  Column Jerry Baas: Happy end

  Je leert het meest van je eigen fouten, maar het is nog beter om van andermans fouten te leren. Misschien dat ik daarom het boek ‘Leerzame mislukkingen in de tandheelkundige praktijk’ van de praktijkhouder kreeg waar ik vlak na m’n afstuderen waarnam. Aan dit boek uit 1995 werkten veel vooraanstaande tandartsen uit die tijd mee, de meesten ­waren verbonden aan een Nederlandse of Belgische faculteit en het resultaat is nog steeds een goed overzicht wat er mis kan gaan (en hoe dit te voorkomen) in de verschillende tandheelkundige disciplines.

  Thema Ondernemerschap

  ‘Ik heb onderzoek gedaan naar de gemiddelde praktijkomzet per behandelkamer binnen tandartspraktijken. Dan kom ik, exclusief techniek, uit op € 254.000 per behandelkamer. En toch… Ik heb praktijken ondersteund die vergelijkbaar opereren, maar die toch omzetten draaien die enorm verschillen.

  Column Tijn Elferink | Hoe ik kunstmatig intelligent poets

  Mijn grootouders draaien zich om als ze horen dat ik mijn tanden poets met een borstel van dik 300 euro. Het is dan ook niet zomaar een elektrische borstel. Het is een borstel met artificial intelligence: AI.

  Bedrijfsvoering | Is er nog méér te halen uit de praktijk?

  Werken op het snijvlak van zorgverlening en ondernemerschap: Sjoerd Kuiken is sinds 2010 als bedrijfskundig trainer, begeleider en adviseur exclusief werkzaam in de tandheelkundige wereld. Hoe kijkt hij aan tegen de organisatie van de gemiddelde praktijk? ‘In gesprekken bij een klant kaart ik altijd het onderscheid aan tussen het leiden van een praktijk en het managen van een praktijk.’

  Het hoorbare gat

  De boor als muziekinstrument, kunnen we daar ons iets bij voorstellen? DBDD onderzoekt ‘one of the most dreaded sounds in the history of time’ en notuleert de hardnekkige afkeer: ‘Het is de olifant in de kamer, het symbool van het kwaad’.

  Getest door het TP-team

  TP-redacteuren kijken naar de kwaliteit van verschillende nieuwe producten en doen hiervan verslag. Heeft u nieuwe producten die u onder de aandacht wilt brengen, mail dan naar: tandartspraktijk@bsl.nl.

  Infectiepreventie | Van Hiv tot Mpox: een oproep tot alerte bescherming

  In de afgelopen decennia hebben infectieziekte-uitbraken zoals het humaan immunodeficientievirus (hiv), COVID-19 en recentelijk Mpox het belang van strenge infectiepreventie binnen de tandheelkunde onderstreept. Vanaf de opkomst van hiv in de jaren tachtig, heeft de tandheelkundige sector de infectiepreventiemaatregelen aangescherpt. Toch is een diepgaand begrip van verschillende infectieziekten en paraatheid voor toekomstige uitbraken noodzakelijk.

  ‘Dingen met mijn handen doen vond ik als kind al leuk’

  Aanvankelijk vond Patrick Vadasz endodontie het moeilijkste onderdeel van het tandartsvak. Endodontoloog is hij nooit geworden. Hij blijft bij de praktijk, maar doet alleen endo’s en geeft endo-cursussen. Met de betaling van de collega’s die daarvoor komen, kan hij kosteloos endodontiebehandelingen doen voor patiënten die dat zelf niet kunnen betalen.

  Bedrijfsvoering | Eerste hulp bij administratie

  Administratie is voor heel veel mensen die in de zorg werken een bron van ergernis. Zorgprofessionals hebben gekozen voor de zorg omdat ze hart hebben voor hun patiënten of cliënten. Dit geldt ook voor tandartsen. Veel bedrijven bieden dan ook ondersteunende diensten aan om hen administratief te ontlasten. Dit kan op verschillende manieren.

  Casus | Complex van één-, twee- en driewandige botstructuren

  In deze casus beschrijft Coen Kuit flap, genezing en resultaat van botkraters bij de 46 op kortere en langere termijn. Daarna volgt een aantal voorbeelden van botherstel in angulaire kraters.

  Een verkenning van het klachtrecht

  Het doel van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dat zorgaanbieders goede zorg leveren, en daarin werken aan verbetering. Openheid over fouten, de bereidheid om daarvan te leren, en een zorgvuldige omvang met klachten horen daarbij. Zorgaanbieders moeten zorgen voor een klachtenregeling die effectief en laagdrempelig is. Bij de totstandkoming van de regeling moet een representatieve patiëntenorganisatie of de cliëntenraad zijn betrokken. De regeling moet vervolgens ‘op een daarvoor geschikte wijze’ onder de aandacht worden gebracht. Hoe werkt dit allemaal?

  Af en toe aften: een update

  Iedere tandarts heeft in zijn of haar praktijk wel een of meer patiënten, die af en toe last hebben van aften. Dergelijke patiënten zijn doorgaans zelf al op de hoogte van de beperkte behandelingsmogelijkheden en kunnen er wel mee leven. Alleen bij grote of vaak recidiverende aften, moet verwijzing naar een MKA-chirurg worden overwogen.

  Bedrijfsvoering | De cirkel doorbreken

  Als tandarts ben je praktisch ingesteld en houd je van efficiëntie. Kortom: wat is de meest effectieve weg om je praktijk meer rendabel te maken en te verbeteren? Het antwoord is een rechte lijn van A naar B: waar ben je nu en waar wil je als tandheelkundig professional naartoe? Daarvoor moet je wel enige kennis hebben van waar je nu bent. Merel Kooning, tandarts, kledingontwerpster, kunstenaar en schrijfster geeft advies.

  Casus Barsten en fracturen | De lokaliseerbaarheid, diagnose en behandeling van barsten en fracturen in kroon en wortel

  In het afgelopen septembernummer van TP werd een aantal klinische verschijnselen en onderzoeksaspecten besproken, waarbij de lokaliseerbaarheid van dentogene pijn een rol speelt. In dit vorige artikel kwamen met name het verschil tussen pijnlijke (ir)reversibele pulpitis en pijnlijke parodontitis apicalis aan de orde. Ook barsten en wortelfracturen van gebitselementen geven vaak klachten, waarbij de oorzaak en locatie van de pijn moeilijk te achterhalen is. In onderstaand artikel worden de verschijnselen en onderzoeksaspecten van barsten en fracturen in de kroon en verticale wortelfracturen tegen het licht gehouden. Tot slot worden de verschillende behandelingsmogelijkheden op een rijtje gezet.

  Kunstmatige intelligentie | Moeten we ons zorgen maken?

  Kunstmatige intelligentie? Er wordt veel over gezegd en geschreven, heel veel. In alle rumoer is het soms lastig om het hoofd koel te houden. Hoogste tijd voor een kalm gesprek met een AI-expert. Onderzoeker en tandarts Joerd van der Meer beantwoordt prangende vragen. Wat betekent kunstmatige intelligentie voor ons vak? Welke toepassingen kunnen we verwachten? En: moeten we ons zorgen maken?

  TP Boekkeuze

  Twee boeken uitgelicht.

  TP Kennistoets 2023-7 Barsten en fracturen in kroon en wortel

  Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.

  Pdf TandartsPraktijk 7-2023

  Hieronder kun je TandartsPraktijk nr. 7-2023 lezen als doorbladerbare pdf. Wil je de online artikelen liever als losse artikelen lezen dan kan dat natuurlijk ook. Om onderstaande pdf te kunnen bekijken, moet je ingelogd zijn met een TandartsPraktijk-abonnement.