Home Heynick's hoek

Heynick's hoek

De gebitsprothesen van Hitler en Tojo

We besteden deze maand aandacht aan twee dentale bijzonderheden verband houdend met de overwinning van de geallieerden. Opmerkelijke ‘small history’ voor beroepsgenoten.

Het raadsel van de immuniteit

Hoe komt het dat mensen die geïnfecteerd en ziek worden (hopelijk) herstellen? En waarom zijn ze daarna vaak immuun voor een aanval van dezelfde ziekte, maar niet voor een andere? Dat was eeuwenlang een puzzel.

‘Typhoid Mary’ in isolement

In deze tijd van pandemie, isolement, quarantaine en lockdown een terugblik op de befaamdste zaak over het conflict tussen burgerrechten en de macht van de staat op gezondheidsgebied.

Contact

Wie of wat met een zieke of een dode in contact komt, is onrein. Dat was in de prehistorie de regel. Hoe kwam het dat de medici deze wijsheid negeerden? En hoe maak je iemand of iets ‘rein’?

Virus | Ernstige infectieziekten

Rond het begin van de twintigste eeuw heerste er een algemeen optimisme de mens van alle ernstige infectieziekten voor altijd te zullen kunnen bevrijden. Er bleek helaas een klasse pathogenen te zijn die deze hoop ondermijnde.

Wie of wat is bigfoot?

Door de eeuwen heen zijn er talloze verhalen geweest over geheimzinnige wezens met rare eigenschappen. Sommige bleken in werkelijkheid te (hebben) bestaan. Geldt dan ook voor Bigfoot? Het grote, harige, mensachtige wezen dat in Noord-Amerika voortdurend opduikt?

De injectiespuit

In 1846 werd door een tandarts de eerste pijnloze extractie verricht, dankzij de algehele narcose met behulp van etherdamp. Maar was er eenalternatief middel dat alleen een plaatselijke verdoving kon bewerkstelligen? En hoe zou dat toegediend moeten worden?

De bouwsteen des levens

Alle leven is samengesteld uit cellen. Dat weten we nu. Maar dit feit werd pas in de loop van de negentiende eeuw bevestigd, waaronder door microscopische waarnemingen van tanden.

De nep-tandarts op het witte doek

Vanaf de beginperiode van de films, toen deze nog ‘stom’ waren, hebben beroemde komieken daarin de spot gedreven met tandartsen. Maar ook nog in 1995 werd de film Houseguest uitgebracht waarin de ‘tandarts’ een radeloze nepper is.

De Tandworm

Tweeduizend jaar lang werd de tandworm gezien als de oorzaak van dentale aandoeningen. Tenminste in één opzicht zat daar een korreltje waarheid in.