Home Achtergrond Pagina 7

Achtergrond

Handdesinfectie

Tussen alle hoofdstukken van de WIP-richtlijn lijkt het hoofdstuk over handhygiëne het belangrijkste te zijn.

Tandarts, ouder of overheid

Omdat het grootste deel van de bevolking niet juridisch is geschoold, worden de begrippen ‘verantwoordelijkheid’ en ‘aansprakelijkheid’ nogal eens verwisseld.

Het vijltje erbij neerleggen …

De zeker niet onomstreden nieuwe WIP-richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’, geautoriseerd door de KNMT, NVM, NVMM, ONT, Stichting WIP en de VHIG, is al enkele maanden een feit. In deze aflevering: het endodontisch instrumentarium.

Gepaste reactie?

Als er in de praktijk wat mis gaat, willen tandartsen de schuld daarvan nog wel eens bij de patiënt leggen. Dit geeft namelijk een comfortabel gevoel. Bijvoorbeeld door onverwacht te slikken, zijn tong in de boor te steken, niet voldoende zijn mond te openen, et cetera.

Dahlen – wanneer en hoe?

Gebitsslijtage die geen gelijke tred houdt met de leeftijd is een veelvoorkomend probleem: vaak multifactorieel en niet eenvoudig op te lossen. Maar wanneer is slijtage nog fysiologisch en wanneer pathologisch?
Restauratieve tandheelkunde

Healthy ageing krijgt impuls

De toepassing van telescoopkronen bij uitneembare prothetiek is in Nederland niet erg bekend, terwijl dit in Duitsland wel een populaire en veelvoudig toegepaste behandelmethode is. Er is hernieuwde belangstelling voor de telescoopprothese.

Het composietpistool

Het uitkomen van de nieuwe WIP-richtlijn was voor ons in de praktijk opnieuw een moment om te kijken of we de zaken in de praktijk WIP-technisch goed voor elkaar hebben. Wat is dan wel de juiste manier van decontaminatie? En hoe kan dit logistiek doorgevoerd worden in de praktijk?

Drie vragen van de patiënt

‘We verzoeken u de minister te vragen om, met inbreng van patiënten, snelheid te maken met richtlijnontwikkeling en transparantie over kwaliteit en kosten in de mondzorg.’
Restauratieve tandheelkunde

Hoogesthetische restauraties binnen bereik

De Primero (prosthetic mimetic restoration)-methode voor gelaagde restauraties met de histo-anatomie van natuurlijke tanden.

Energiedranken: een risico voor het gebit?

Energiedranken kunnen bijdragen aan tandheelkundige problemen, maar ook aan het ontstaan van overgewicht, obesitas en diabetes. Een frequente intake dagelijks of tijdens het sporten kan leiden tot tanderosie en cariës.